اعطاي نيابت بازرسي از سوي دادسراي انتظامي قضات به سازمان يا بازرسان آن

 

اعطاي نيابت بازرسي از سوي دادسراي انتظامي قضات به سازمان يا بازرسان آن

س: آيا دادسراي انتظامي قضات مي­تواند نيابتاً انجام بازرسي و تحقيق و اخذ نتيجه در امري را از سازمان يا بازرسان آن درخواست نمايد.

 

كميسيون حقوقي سازمان بازرسي كل كشور در تاريخ 21/5/76 تشكيل گرديد. پس از مطالعه و بررسي درخصوص استعلام مارالذكر به شرح ذيل اظهار نظر مي­نمايد.

 

نظريه كميسيون حقوقي                                                                       تاريخ نظريه21/5/76

 

با توجه به بند الف(1) اصلاحي ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب خرداد 1375 كه به موجب آن سازمان بازرسي از دخالت در امور قضايي منع شده است و با توجه به بند ب اصلاحي ماده مذكور مقاماتي كه مي­توانند درخواست انجام بازرسي فوق­العاده را از سازمان بنمايند احصاء شده­اند  به نظر مي­رسد مدلول دو بند مذكور ناسخ ضمني ماده 43 قانون تشكيلات دادگستري مصوب 1333 بوده و لذا دادياران و دادستان محترم انتظامي قضات نمي­توانند برخلاف صراحت بندهاي الف و ب ماده مذكور از سازمان بازرسي تقاضاي انجام نيابت را داشته باشند. مضافاً اينكه ماده 43 مذكور ناظر به وظايف اداره كل بازرسي دادگستري كه حيطه عمل آن صرفاً دادگستري بوده است مي­باشد و لذا با تغيير تشكيلات اداره مذكور از تشكيلات حذف و سازمان بازرسي كل كشور به موجب قانون خاص تشكيل و وظايف مشخصه­اي بشرحي كه فوقاً بيان شد عهده­دار است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image