اعلام نشاني معتبر در پروندههاي چک

اعلام نشاني معتبر در پروندههاي چک

پرسش:
اگر در پروندههاي کيفري چک که امکان دسترسي به متهم فراهم نيست، شاکي نشاني غير از نشاني بانکي اعلام نمايد و دادنامه به همان محل ابلاغ قانوني شود، آيا اين ابلاغ معتبر است يا دادنامه بايد به نشاني بانکي محکومعليه ارسال شود؟

 

پاسخ:
مطابق ماده 22 قانون صدور چک اصلاحي 1382 چنانچه شاکي نشاني ديگري غير از نشاني بانکي اعلام نمايد و محرز هم باشد، ابلاغ دادنامه به آن نشاني از نظر قانوني معتبر بوده و مرجع قضايي ميتواند به استناد همين ابلاغ اقدام اجرايي را انجام دهد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image