به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

آيـا دسـتـور رفع توقيف قابل اعتراض است؟

نشست قضايي دادگستري آذرشهر

پرسش:
آيـا دسـتـور رفع توقيف قابل اعتراض است؟

 

پاسخ:
اتفاق آرا در صورتي که مالي به درخواست ذي‌نفع توسط دادگاه توقيف شده و سپس شخص ثالث به اين توقيف اعتراض کند و دادگاه در بررسي خود به اين نتيجه برسد که مال توقيف شده متعلق به شخص معترض است، در اين صورت به نفع وي دستور رفع توقيف را صادر خواهد کرد. اين دستور قطعي مي‌باشد و اگر به آن از سوي ذي‌نفع اولي اعتراض شود، قابل پذيرش نخواهد بود.

 


نظريه گروه
برابر ماده 146 قانون اجراي احکام چنانچه مال توقيف شده مستحق للغير باشد، شخص ثالث در صورتي که درخصوص مالکيت خود داراي سند رسمي يا حکم دادگاه است، مي‌تواند نـسبت به توقيف ملک شکايت نمايد. بدين ترتيب دادگاه در صورت احراز صحت ادعاي معترض رفع توقيف مي‌نمايد و در غير اين صورت چنانچه شکايت بي‌وجه باشد، اعتراض وي را مردود اعلام مي‌نمايد.
با توجه به مفهوم و منطوق ماده قانوني مورد اشـاره دسـتور صادر شده قطعي و غير قابل اعتراض است؛ زيرا دعوا آنچنان موقعيتي ندارد کـه قـابـل تـجـديـدنظر باشد. به‌علاوه اين که معترض دادخواستي براي رفع توقيف تدارک نمي‌بيند و اعتراض وي جنبه شکايت از عمليات اجرايي و توقيف خلاف قانون ملک شخص ثالث (مال توقيف شده) دارد و از اين جهت خسارتي هم متوجه محکوم‌له نمي‌شود؛ زيرا مي‌تواند محل ديگري را براي تأمين محکوم‌به معرفي کند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image