آيا رعايت مفاد ماده 183 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، درخصوص رسيدگي توأمان به پرونده‌هاي مطرح شده در دادسرا ضروري است؟

 

نشست قضايي دادگستري قم

پرسش:
آيا رعايت مفاد ماده 183 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، درخصوص رسيدگي توأمان به پرونده‌هاي مطرح شده در دادسرا ضروري است؟

 

 

 

پاسخ:
الف)نظر اکثريت
با توجه به مواد 54 و 55 و اطلاق صدر ماده 183 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 بايد به اتهامات متعدد متهم توأمان و يکجا رسيدگي شود؛ اگرچه اين قانون در زماني تصويب شده که دادسرا از سيستم قضايي حذف شده بود و دادگاه‌هاي عمومي با توجه به قانون مصوب 1373 هم به عنوان دادسرا و هم به عنوان دادگاه انجام وظيفه مي‌کردند. در حال حاضر نيز با توجه به اصلاحي قانون اخيرالذکر مصوب 1381،‌مقررات مربوط به دادسرا واگذار شده و قسمت اخير ماده 3 اين قانون هم مقرر داشته، دادسرا تا تصويب آيين دادرسي مربوط طبق قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 و مقررات مندرج در اين قانون انجام وظيفه خواهد نمود که از جمله مقررات، موارد مندرج در ماده 183 قانون آيين دادرسي کيفري مي‌باشد و تنها استثنايي که وجود دارد عدم صلاحيت ذاتي است که در ماده 55 قانون مزبور به آن اشاره شده است. بدين معنا که اگر برخي از جرايم ارتکابي متهم از صلاحيت ذاتي مرجع رسيدگي‌کننده خارج باشد، اين قاعده درخصوص آن جرايم اعمال نخواهد شد.
ب)نظر اقليت
ماده 183 قانون آيين دادرسي کيفري در باب دوم و در مبحث مربوط به کيفيت محاکمه و اقداماتي که قاضي پس از ختم تحقيقات انجام مي‌دهد، آمده است و رسيدگي توأمان و يکجا از وظايف دادگاه مي‌باشد نه دادسرا. در نهايت اگر جرايم ارتکابي متهم در دادسرا منتهي به صدور کيفرخواست شد، به منظور رسيدگي توأمان در يک شعبه دادگاه رسيدگي خواهد شد.
نظريه گروه:
حکم ماده 183 قانون آيين دادرسي کيفري راجع به رسيدگي توأمان و يکجا به اتهامات متعدد متهم شامل مرحله تحقيقات نيز مي‌شود؛ زيرا دادسرا صلاحيت خود را از دادگاهي که در معيت آن است، تحصيل مي‌کند. صلاحيت و ترتيب رسيدگي در اين مورد هم حسب مورد، مطابق مواد 54 و 55 قانون آيين دادرسي کيفري است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image