به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

آيـا رئـيـس دادگـستري يا مقام ارجاع‌کننده مي‌تواند قرار امتناع را نپذيرد؟

نشست قضايي دادگستري شهرضا

پرسش:
در صورت صدور قرار امتناع از رسيدگي، آيـا رئـيـس دادگـستري يا مقام ارجاع‌کننده مي‌تواند قرار امتناع را نپذيرد؟

 

 

 

پاسخ:
اتفاق نظر
نظارت عام رئيس حوزه قضايي مستلزم آن است که چنانچه قرار امتناع را نپذيرفت، تذکر دهد که مورد از موارد امتناع نيست. قرار امتناع از رسـيـدگـي يـک تـصـمـيـم است و قاضي ختم رسيدگي را براي خود اعلام مي‌کند و چنانچه نظر رئيس حوزه قضايي مخالف اين امر باشد، مي‌تواند مراتب را به دادگاه انتظامي اعلام کند.
نظريه گروه
با توجه به ماده 14 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، چنانچه قاضي به يکي از علل مندرج در قانون قرار امتناع از رسيدگي را صادر کند، رئيس حوزه قضايي مکلف است دادرس ديگري را براي رسيدگي به آن موضوع تعيين کرده و يا رسيدگي را به شعبه ديگري ارجاع نمايد. به عبارت ديگر، قانون‌گذار در اين موارد موافقت رئيس حوزه قضايي را شرط نمي‌داند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image