آيا سازمان بازرسي كل كشور در گزارش‌هاي ارسالي به مبادي ذي‌ربط مي‌تواند پيشنهاد جابجايي، عزل يا بركناري مدير يا مسئولي را از سمت و پست انتصابي ارايه نمايد؟

 

آيا سازمان بازرسي كل كشور در گزارش‌هاي ارسالي به مبادي ذي‌ربط مي‌تواند پيشنهاد جابجايي، عزل يا بركناري مدير يا مسئولي را از سمت و پست انتصابي ارايه نمايد؟

در پاسخ به نامه شماره 13938/84/61 مورخ 28/4/1384 سرپرست محترم واحد پيگيري معاونت نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان، كميسيون با بررسي سوابق به شرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد:

 

نظريه كميسيون حقوقي مورخ 25/5/85

 

با توجه به مفاد بند ب ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، يكي از وظايف بازرسان و هيأت‌هاي بازرسي «بررسي طرز رفتار رؤسا و كارمندان از حيث اخلاق و ايمان و روحيه و معلومات، نحوه انجام وظيفه، صحت عمل، استعداد، لياقت و شجاعت در انجام وظيفه و طرز رفتار با مردم و آگاهي و تخصص در رشته مربوط و غيره» مي‌باشد، بر اين اساس چنانچه در گزارش بازرسي و در راستاي مفاد بند فوق جابه‌جايي يكي يا چند نفر از كاركنان دستگاه بازرسي شونده از پست و سمت آنان به مصلحت تشخيص داده شود مراتب به رييس يا مسؤول دستگاه مربوط منعكس، و پيشنهاد مي‌گردد كه مشاراليه بنا بر اختيارات قانوني خود نسبت به انجام اين امر اقدام نمايد ( كما اينكه رؤسا و مسؤولين دستگاه‌ها رأساً هم اختيار جابجايي كاركنان و مديران زير مجموعه را دارند) و در صورتي كه پيشنهاد جابجايي كارمند به لحاظ ارتكاب تخلف باشد مراتب به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري اعلام مي‌شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image