آيا مراجع قضايي مي‌توانند گزارش‌هاي بازرسي مطرح در آن مراجع را در اختيار متقاضيان قرار دهند؟

 

آيا مراجع قضايي مي‌توانند گزارش‌هاي بازرسي مطرح در آن مراجع را در اختيار متقاضيان قرار دهند؟

بازگشت به نامه شماره 84/1958/3 مورخ 14/8/84 نظريه كميسيون حقوقي درخصوص استعلام اداره كل بازرسي استان مازندران

 

نظريه کمسيون حقوقي 5/7/85

 

... با  عنايت به اينكه در ماده 73 قانون آئين دادرسي كيفري شاكي تنها حق دارد از صورت جلسه تحقيقات مقدماتي كه منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد ، رونوشت بگيرد و از آنجا كه گزارش هاي سازمان جزيي از صورت جلسه تحقيقات مقدماتي نيست، لذا دادن تصوير گزارش هاي سازمان به متهم قبل از اتمام و تكميل مرحله تحقيقات مقدماتي و طرح پرونده در دادگاه فاقد مجوز قانوني است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image