آيا منظور از وجود نقد، وجوه واريزشده به حساب دستگاه اجرايي است؟ و آيا چک‌هاي مسافرتي ارايه شده در پاکت‌هاي پيشنهادي، وجود نقد محسوب مي‌گردد؟

 

آيا منظور از وجود نقد، وجوه واريزشده به حساب دستگاه اجرايي است؟ و آيا چک‌هاي مسافرتي ارايه شده در پاکت‌هاي پيشنهادي، وجود نقد محسوب مي‌گردد؟

احتراماً نظر به اينکه بر اساس آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي موضوع تصويب‌نامه شماره 42956/ت 28943 هـ مورخ 11/8/82 هيأت محترم وزيران يکي از انواع تضمين‌هاي معاملات بر اساس ماده 3 آيين‌نامه مذکور وجه نقد مي‌باشد که با توجه به عدم ارايه توضيحات بيشتر در مصوبه مذکور عملاً در روند اجرايي انجام برخي معاملات مشکلاتي را در انجام معاملات بوجود آورده است، خواهشمند است اعلام نظر فرمايند اولاً آيا منظور از وجود نقد، وجوه واريزشده به حساب دستگاه اجرايي است يا خير؟ و آيا چک‌هاي مسافرتي ارايه شده در پاکات پيشنهادي، وجود نقد محسوب مي‌گردد يا خير؟

 

بازگشت به نامه شماره 401/85/33 مورخ 28/3/85 نظريه كميسيون حقوقي در خصوص استعلام اداره كل بازرسي استان‌هاي فارس و کهگيلويه و بويراحمد

 

نظريه کميسيون حقوقي مورخ 22/6/85

 

1. قطع نظر از مقررات خاصي كه نسبت به برخي مؤسسات در اين زمينه وجود دارد به استناد ماده 41 قانون محاسبات عمومي، قانونگذار از محدوديتي در طرق و نحوة وصول وجه نقد توسط دستگاهها قايل نشده ليكن دستگاهها مكلف هستند پس از اخذ وجه نقد نسبت به واريز آن به حساب خزانه اقدام نمايند .

 

2. با توجه به تعريف مندرج در بند ع ماده 1 قانون صادر چك مصوبه تير ماه 1355 و اصلاحيه هاي بعدي و همچنين با عنايت به عرف حاكم ، چك مسافرتي جانشين اسكناس شده و از اين رو از مصاديق وجه نقد محسوب مي گردد .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image