آيا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري کميته امداد امام خميني(ره) صلاحيت رسيدگي به تخلفات مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شرکت‌هاي وابسته به خود را که از آنها حقوقي دريافت نمي‌نمايند را دارند يا خير؟

 

آيا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري کميته امداد امام خميني(ره) صلاحيت رسيدگي

موضوع استعلام؛

 

سؤال 1- آيا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري کميته امداد امام خميني(ره) صلاحيت رسيدگي به تخلفات مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شرکت‌هاي وابسته به خود را که از آنها حقوقي دريافت نمي‌نمايند را دارند يا خير؟

 

سؤال 2- چنانچه قبل از رسيدگي به تخلف کارمندي، وي بازنشسته شود و يا با دستگاه و يا دستگاه‌هاي مشمول قانون، قطع رابطه نمايد، آيا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مجاز به رسيدگي به تخلفات وي بوده يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مجازات‌هاي مصرح در ماده 9 قانون چگونه قابل اعمال است؟

 

نظريه مورخ 15/12/86 کميسيون حقوقي

 

پاسخ 1- با عنايت به اين که در تبصره 1 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري* تنها از کميته امداد امام خميني(ره) نام برده شده و ذکري از مؤسسات به آن به ميان نيامده است، لذا چنانچه فردي جزء کارکنان کميته امداد امام نباشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري کميته امداد امام خميني نمي‌تواند به تخلف وي رسيدگي نمايد. ليکن در صورتي که شخصي از کارمندان کميته امداد امام خميني و مأمور به مؤسسات و شرکت‌هاي وابسته به کميته امداد امام باشد و در شرکت‌ها و مؤسسات مذکور مرتکب يکي از تخلفات موضوع ماده 8 قانون شود، رسيدگي به تخلف وي در صلاحيت هيأت رسيدگي به تخلفات اداري است.

 

پاسخ 2- صلاحيت رسيدگي به تخلفات افراد بازنشسته منحصر است به موارد مصرح در قسمت اخير ماده 15 قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در غير اين موارد هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، صلاحيت رسيدگي به ساير تخلفات مصرح در ماده 8 قانون ياد شده که قبلاً توسط بازنشستگان صورت پذيرفته است را نخواهند داشت.

 

در مورد رسيدگي به تخلفات حين خدمت افرادي که با دستگاه‌هاي مشمول قانون قطع رابطه همکاري نموده‌اند، نظر به اينکه؛ اولاًـ ارتکاب تخلف در زمان اشتغال کارمند در دستگاه‌هاي مشمول قانون صورت گرفته، ثانياً ـ قطع همکاري موجب قانوني براي عدم رسيدگي به تخلف نمي‌باشد، ثالثاً ـ قانونگذار تنها قطع همکاري از طريق بازنشستگي(به شرح فوق) را از موارد عدم رسيدگي به تخلفات دانسته، بنابراين هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مي‌تواند نسبت به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image