به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

با صدور حکم برائت يا قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب، قرارهاي تأمين صادره ملغي‌الاثر خواهد بود

با صدور حکم برائت يا قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب، قرارهاي تأمين صادره ملغي‌الاثر خواهد بود

سؤال:
مطابق قانون در امور کيفري، براي تعقيب متهم قرار تأمين به صورت وجه‌التزام، کفالت، وثيقه اخذ مي‌شود و متهم ممکن است بازداشت گردد حال اگر بعد از رسيدگي متهم تبرئه شده يا در مورد وي قرار منع تعقيب يا منع پيگرد صادر شود، تکليف قرارهاي صادره چگونه خواهد بود.

 

نظريه شماره8427/7 13/10/1382
نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
برحسب نص ماده 144قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود و يا پرونده به هر کيفيت مختومه شود. قرارهاي تأمين صادره ملغي‌الاثر خواهد بود و قاضي مربوط مکلف است از قرارهاي تأمين وثيقه رفع اثر نمايد و اين رفع اثر منوط به تعقيب احکام مي‌باشد و به محض صدور حکم و امضاء آن قرارهاي تأمين ملغي‌الاثر مي‌شود بنابراين چنانچه دادگاه تجديدنظر برائت صادره از دادگاه بدوي را نقض نمايد بايد رأساً نسبت به صدور قرار تأمين اقدام نمايد و پس از صدور رأي برائت از سوي دادگاه بدوي تکليف از وثيقه‌گذار ساقط مي‌گردد و ماده 140 قانون فوق‌الذکر را نمي‌توان در مورد وي اعمال نمود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image