بالغ‌ شدن‌ صغير در زمان‌ دادرسي‌ و پرداخت‌ ديه‌ توسط عاقله

 

بالغ‌ شدن‌ صغير در زمان‌ دادرسي‌ و پرداخت‌ ديه‌ توسط عاقله

متن سئوال

 

جنايت‌ صغير كه‌ در زمان‌ دادرسي‌ و صدور رأي‌ نامبرده‌ بالغ‌ و رشيد شده‌ است‌ ديه‌ متعلقه همچنان‌ به‌ عهده‌ عاقله‌ است‌ يا خود جاني ؟

 

 

 

متن پاسخ
از آنجا كه‌ افعال‌ عمدي‌ صبي ، به‌ نص‌ روايات‌ اهل‌ البيت‌ (ع ) به‌ عنوان‌ خطا تلقي‌ مي گردد و ضمان‌ آن‌ برعهده‌ عاقله‌ مستقر مي شود، لذا بعد از استقرار ديه‌ و ضمان‌ بر عهده‌ عاقله ، وي‌ بايد از عهده‌ آن‌ برآيد و ذمه خود را فارغ‌ كند و وجهي‌ براي‌ انتقال‌ ضمان‌ از ذمه‌ عاقله‌ به‌ ذمه‌ جاني‌ صغيري‌ كه‌ كبير شده‌ وجود ندارد و بلوغ وي‌ در زمان‌ صدور رأي‌ به‌ مقام‌ ثبوت‌ و اين‌ كه‌ اين‌ جنايت‌ خطاي‌ محض‌ بوده‌ است ، اثري‌ نمي گذارد و ماهيت آن‌ را از آنچه‌ بوده‌ است ، تغيير نمي دهد.
محمد بن‌ الحسن‌ باسناده‌ عن‌ محمد بن‌ ابي‌ عمير عن‌ حماد بن‌ عثمان‌ عن‌ محمد بن‌ مسلم‌ عن‌ ابي‌ عبدالله (ع ) قال : عمد الصبي‌ و خطاه‌ واحد.1
محمد بن‌ الحسن‌ باسناده‌ عن‌ محمد بن‌ الحسن‌ الصفار عن‌ الحسن‌ بن‌ موسي‌ الخشاب‌ عن‌ غياث‌ بن‌ كلوب عن‌ اسحاق‌ بن‌ عمار عن‌ ابي‌ جعفر (ع ) عن‌ ابيه‌ ان‌ عليا (ع ) كان‌ يقول :
عمد الصبيان‌ خطايحمل‌ علي‌ العاقله .2
استفتايي‌ كه‌ در همين‌ رابطه‌ از مراجع‌ صورت‌ گرفته‌ نيز مؤيد مطلب‌ فوق‌ است :

 

سؤال
در مورد جنايت‌ صغير، كه‌ در زمان‌ دادرسي‌ و صدور رأي‌ بالغ‌ و رشيد شده‌ است ، ديه‌ متعلقه همچنان‌ به‌ عهده‌ عاقله‌ است‌ يا خود جاني ؟3

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
در فرض‌ سؤال‌ ديه‌ بر عاقله‌ است‌ والله‌ العالم .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
ملاك‌ حين‌ جنايت‌ است . لذا اگر هنگام‌ جنايت‌ صغير يا مجنون‌ بوده‌ است‌ بايد عاقله‌ ديه‌ را بپردازد. و درهنگام‌ صدور رأي‌ بالغ‌ يا عاقل‌ شده‌ باشد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
ديه‌ بر عهده‌ عاقله‌ است .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
در تعلق‌ ديه‌ به‌ عاقله ، عدم‌ بلوغ‌ جاني‌ در زمان‌ وقوع‌ جنايت‌ ملاك‌ است‌ و بلوغ‌ بعد از آن ، تأثيري‌ در حكم ندارد.
اداه‌ حقوقي‌ طي‌ نظريه‌ شماره‌ 7/2354 مورخ‌ 73/4/12 اعلام‌ داشته‌ است :
با توجه‌ به‌ ماده‌ 221 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ چون‌ شخص‌ مرتكب ، در زمان‌ ارتكاب‌ جرم ، صغير بوده ، قتل نيز خطا محسوب‌ شده ; بنابراين‌ كبير شدن‌ وي‌ تأثيري‌ در مسؤوليت‌ عاقله‌ مبني‌ بر پرداخت‌ ديه‌ ندارد.4

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image