تبليغ علني مسيحيت

 

تبليغ علني مسيحيت

متن سئوال

 

تبليغ‌ براي‌ مسيحيت‌ در انظار عمومي ، همچون‌ تهيه‌ و توزيع‌ جزواتي‌ در اين‌ خصوص ، از ديدگاه فقهي‌ ممنوع‌ و جرم‌ تلقي‌ گرديده‌ است‌ يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ

در مورد حكم‌ تبليغ‌ براي‌ مسيحيت ، موارد زير به‌ نظر مي رسد:
اصولا اهل‌ كتاب‌ نظير يهودي‌ و نصاري‌ و نيز كساني‌ كه‌ درباره‌ آنان‌ شبهه‌ اهل‌ كتاب‌ بودن‌ وجود دارد مانندمجوس ، با قرارداد ذمه‌ و پرداخت‌ جزيه‌ به‌ حكومت‌ اسلامي ، حقوق‌ و تعهداتي‌ پيدا مي كنند. حكومت‌ اسلامي تعهد مي كند كه‌ آسايش‌ و امنيت‌ آنان‌ را تأمين‌ كند. در مقابل‌ آنان‌ نيز تكاليفي‌ دارند كه‌ فقها از آن‌ به‌ عنوان‌ شرايطذمه‌ ياد كرده اند.
به‌ عنوان‌ نمونه‌ آنها موظفند بر خلاف‌ مفاد امان‌ نامه‌ عمل‌ نكنند و به‌ منكراتي‌ نظير شرب‌ خمر و زنا وخوردن‌ خنزير و نكاح‌ با محرمات ، تظاهر ننمايند، كما اين‌ كه‌ حق‌ ندارند موجبات‌ اذيت‌ و آزار مسلمين‌ را فراهم كنند. يكي‌ از شرايط مهم‌ ذمه‌ آن‌ است‌ كه‌ آنان‌ حق‌ ندارند در سرزمين هاي‌ اسلامي ، آيين‌ فاسد و تحريف‌ شده خود را تبليغ‌ كنند و كتب‌ ضاله‌ خود را منتشر نموده ، مسلمانان‌ را به‌ آن‌ دعوت‌ كنند. اين‌ عمل‌ جرم‌ بوده‌ و به تعبير امام‌ راحل‌ نه‌ تنها تعزير آنها واجب‌ است ، بلكه‌ بر متوليان‌ دول‌ اسلامي‌ لازم‌ است‌ كه‌ به‌ هر وسيله‌ مناسب ،جلوي‌ اين‌ تبليغات‌ و انتشار باطل‌ را بگيرند و مسلمانان‌ بايد از مجالست‌ و مراودت‌ با آنها خودداري‌ و فرزندان خود را نيز منع‌ كنند.
بنابراين‌ تبليغ هاي‌ ياد شده‌ در سؤال ، ممنوع‌ بوده‌ مستوجب‌ تعزير شرعي‌ خواهد بود.1

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image