تعارض تاريخ‌هاي مندرج در چک وعده‌دار

تعارض تاريخ‌هاي مندرج در چک وعده‌دار

پرسش:
اگر در صدر برگه چک تاريخي درج شده و در گواهي عدم پرداخت هم همين تاريخ ذکر شده باشد؛ اما دارنده چک در ذيل امضا تاريخ ديگري را بنويسد که با تاريخ صدر چک مطابقت ندارد، کدام تاريخ معتبر خواهد بود و آيا چک قابليت تعقيب کيفري را دارد؟

 

پاسخ:
چنانچه براي دادگاه احراز شود که تاريخ ذيل چک، تاريخ صدور چک است و اين تاريخ مقدم بر تاريخ مندرج در صدر چک مي‌باشد، در اين صورت چک وعده‌دار بوده و قابليت تعقيب کيفري را ندارد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image