تعميم فوق¬العاده شغل بازرسان قضايي به بازرسان غيرقضايي

 

تعميم فوق­العاده شغل بازرسان قضايي به بازرسان غيرقضايي

س: آيا براساس تبصره ذيل ماده 7 راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان بازرسي كل كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي به سازمان اجازه داده شده است تا به بازرسين غيرقضايي حداكثر معادل فوق­العاده گروه 5 قضايي به عنوان فوق‌العاده شغل پرداخت نمايد و به همين استناد از سال 73 تاكنون اين فوق­العاده براي كارشناسان (بازرسين) غيرقضايي پرداخت گرديده است.

 

آيا سازمان مي­تواند به بازرسين غيرقضايي فوق­العاده مخصوص قضايي را به عنوان فوق­العاده شغل به آنان پرداخت نمايد؟

 

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 6/12/75 ـ 5/32494 / ت

 

با توجه به صراحت ماده 12(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كه كليه سازمانها و مؤسسات دولتي داراي مقررات خاص را مكلف به تبعيت از اين قانون نموده است و پرداخت فوق­العاده قضايي به بازرسان غيرقضايي مقررات خاص تلقي مي­شود و ماده 4(2) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، صراحتاً ميزان فوق­العاده شغل و شرايط آن در مؤسسات دولتي و نحوه پرداخت را مشخص كرده است. لذا پرداخت فوق­العاده شغل به استناد قسمت آخر تبصره ذيل ماده 7(3) قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1363 وجاهت قانوني ندارد و اگر ضرورت شغلي اقتضاء نمايد سازمان مي­تواند علاوه بر اعمال ماده 4 فوق به استناد ماده 6(4) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق مصوب سال 1370 مجوز لازم را از طريق هيئت محترم وزيران كسب نمايد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image