تغيير خواسته در مرحله تجديدنظر

تغيير خواسته در مرحله تجديدنظر

پرسش:
زوجه دادخواستي به خواسته صدور گواهي عدم امکان سازش به لحاظ اعتياد و بيکاري همسرش به دادگاه بدوي تقديم مي‌کند. در جريان دادرسي با توجه به اظهارات طرفين مبني بر عدم تفاهم و بذل مهريه از سوي زوجه و قبول آن از طرف شوهر و نيز با جلب نظر داوران، دادگاه به استناد ماده 1146 قانون مدني گواهي عدم امکان سازش را براي اجراي صيغه طلاق خلعي صادر مي‌نمايد. زوجه از اين رأي تجديدنظرخواهي مي‌کند و بيان مي‌دارد با توجه به اين که شوهرش معتاد و بيکار است، تقاضاي طلاق را طرح نموده و حاضر به بذل مهريه خود نيست. زوج نيز در لايحه جوابيه‌اش تصريح مي‌کند که در صورت رجوع زوجه از بذل مهريه، حاضر به طلاق دادن وي نمي‌باشد. با توجه به اين که دادگاه بدوي در مورد عسر و حرج زوجه تحقيقي انجام نداده و بر اين اساس رأيي نيز صادر نشده است و با عنايت به تجديدنظرخواهي زوجه، دادگاه تجديدنظر چه تصميمي را بايد اتخاذ نمايد؟ آيا مي‌تواند با عنايت به رجوع مشاراليها به فديه و اين که رأي بدوي بر مبناي ماده 1146 قانون مدني صادر شده، رأي بدوي را نقض و حکم به بي‌حقي نامبرده صادر کند؟

 

پاسخ:
خواسته خواهان، طلاق به علت عسر و حرج و اعتياد زوج است و دادگاه بدوي نيز بر اين مبنا به موضوع رسيدگي و گواهي عدم امکان سازش صادر نموده است. حال چنانچه زوجه در مرحله تجديدنظرخواهي از آنچه که بذل نموده، عدول کند و زوج نيز حاضر به طلاق دادن وي نباشد، مبناي رأي صادره مرتفع شده و دادگاه تجديدنظر با نقض رأي مذکور بايد براساس توافق انجام شده حکم به رد دعوا صادر نمايد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image