به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

تفاوت مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده

 

تفاوت مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده

متن سئوال

 

با تصويب‌ ماده‌ 173 قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ كيفري‌ و اعمال‌ مرور زمان‌ نسبت‌ به‌ جرائمي‌ كه‌ مجازات آن‌ بازدارنده‌ يا اقدام‌ تأميني‌ و تربيتي‌ باشد اشكالات‌ عمده اي‌ ايجاد گرديده‌ كه‌ تقاضا دارد به‌ صراحت نظريه‌ آن‌ مركز محترم‌ جهت‌ استفاده‌ همكاران‌ قضايي‌ اعلام‌ گردد بطور مثال‌ تعدادي‌ از محاكم‌ بزه تصرف‌ عدواني‌ را فعل‌ تعزيري‌ و برخي‌ اقدام‌ تأميني‌ و بازدارنده‌ مي دانند و يا جرائم‌ جعل ، سرقت ،چك ، خيانت‌ در امانت ، كلاهبرداري ، مواد مخدر را بشرح‌ مذكور تعبير كرده‌ و مجازات‌ يا مشمول‌ مرورزمان‌ دانسته اند در خصوص‌ مصاديق‌ مذكور شرعا نيز مجازات‌ بعنوان‌ تعزير تعيين‌ نشده‌ است‌ واستفاده‌ از عمومات‌ در خصوص‌ موارد كفايت‌ نميكنند به‌ طور مثال‌ چنانچه‌ اكل‌ مال‌ به‌ باطل‌ را فعل حرام‌ بدانيم‌ و لكل‌ حرام‌ تعزير و التعزير بما يراه‌ الحاكم‌ تعريف‌ شود هيچ‌ يك‌ از موارد مذكور اقدام تأميني‌ نيست‌ ليكن‌ مي دانيم‌ كه‌ مجازاتهاي‌ جرائم‌ مذكور در هر فعل‌ متفاوت‌ بوده‌ و در مواردي‌ به‌ جرم نبودن‌ برخي‌ از مصاديق‌ اظهار نظر مي شود كه‌ حكايت‌ از صرفا حكومتي‌ بودن‌ مجازاتهاي‌ مذكور دارد.عليهذا با توجه‌ به‌ مراتب‌ و مصاديق‌ عديده‌ ديگري‌ كه‌ مورد اختلاف‌ مي باشد بشرح‌ مذكور تقاضاي اعلام‌ نظريه‌ واضح‌ و در خصوص‌ موضوعات‌ اعلامي‌ را داريم.

 

 

 

متن پاسخ

 

با عنايت‌ به‌ آثار مختلف‌ تعزيرات‌ و مجازات هاي‌ بازدارنده‌ از جمله‌ تفاوت‌ در برخي‌ از انواع‌ كيفرها مثل شلاق‌ كه‌ در بازدارنده ها پيش‌ بيني‌ نشده‌ است‌ و نيز مرور زمان‌ موضوع‌ ماده‌ 173 ق .آ.د.ك ، سؤال‌ اصلي‌ آن است‌ كه‌ ملاك‌ و معيار مورد نظر مقنن‌ در تفكيك‌ مزبور چيست ؟
به‌ نظر مي رسد ملاك‌ و معيار مورد نظر مقنن‌ نيز توسط خود قانونگذار در مواد 16 و 17 تبيين‌ و تصريح گرديده‌ و تنها مشكل‌ باقيمانده‌ در تشخيص‌ مصاديق‌ آن‌ است .
بر اساس‌ ضابطه‌ مورد نظر مقنن ، مواردي‌ كه‌ جرم‌ انگاري‌ آن‌ با ملاحظه‌ ريشه هاي‌ شرعي‌ و حرام‌ بودن عمل‌ در شريعت‌ اسلامي ، انجام‌ گرفته‌ است ، از مصاديق‌ تعزيرات‌ خواهد بود. به‌ عنوان‌ نمونه‌ مواد 637 (درخصوص‌ روابط نامشروع‌ يا عمل‌ منافي‌ عفت )، 651 و بعد از آن‌ (راجع‌ به‌ سرقت‌ تعزيري )، 634 (نبش‌ قبر)،639 (داير كردن‌ مركز فساد و فحشا)، 619 (مزاحمت‌ اطفال‌ و زنان‌ در معابر)، 513 (توهين‌ به‌ مقدسات‌ وانبياء)، 589 (ارتشاء) 633 (رها كردن‌ طفل‌ يا شخصي‌ كه‌ قادر به‌ محافظت‌ از خود نمي باشد)، 630 (ديدن اجنبي‌ با همسر) و نظاير آن ، كه‌ خاستگاه‌ جرم‌ انگاري‌ آن ها فرامين‌ شرعي‌ بوده‌ است‌ را بايد تعزير بدانيم .
در مقابل‌ لازم‌ است‌ آن‌ دسته‌ از مواردي‌ كه‌ جرم‌ انگاري‌ آن‌ با ملاحظه‌ مصالح‌ اجتماع‌ و اداره‌ حكومت‌ بوده و غير مجاز بودن‌ آن‌ ريشه‌ در احكام‌ سلطانيه‌ دارد را داخل‌ در بازدارنده ها بدانيم . به‌ عنوان‌ مثال‌ مي توان مواردي‌ چون‌ مواد 718 (رانندگي‌ بدون‌ پروانه )، 654 (عدم‌ ثبت‌ وقايعي‌ چون‌ ازدواج‌ و طلاق )، 543 (محو ياشكستن‌ مهر و پلمپ )، 607 (تمرد نسبت‌ به‌ مأمورين‌ دولت )، 597 (امتناع‌ از انجام‌ وظايف‌ قانوني )، مواد قانون چك‌ و نظاير آن‌ را جزء مجازات هاي‌ بازدارنده‌ بدانيم .

 

نتيجه
ضروري‌ است‌ مقنن‌ همانگونه‌ كه‌ در ماده‌ 727 تا حدودي‌ جرايم‌ قابل‌ گذشت‌ و غير قابل‌ گذشت‌ را (ولو به طور ناقص ) تفكيك‌ نموده‌ است ، به‌ تفكيك‌ جرايم‌ تعزيري‌ و بازدارنده‌ نيز بپردازد; تا آن‌ زمان‌ چنانچه‌ در يك جرم ، ريشه‌ و جنبه هاي‌ شرعي‌ آن‌ مشخص‌ نباشد، بايد آن‌ را بازدارنده‌ تلقي‌ كنيم .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image