تقصير جزايي اعم است از بي احتياطي يا بي مبالاتي و يا عدم رعايت نظامات دولتي .

 

تقصير جزايي اعم است از بي احتياطي يا بي مبالاتي و يا عدم رعايت نظامات دولتي .

سئوال :
با عنايت به اينکه در ماده (85) ق.م.ج.ن.م صرفا اشاره به اهمال و تفريط شده ، چنانچه به واسطه افراط خسارتي وارد شود مشمول ماده قانوني مزبور است يا خير ؟

 


نظريه کميسيون :
آنچه موجب ضمان مي باشد تقصير است و با توجه به تبصره ماده (336) ق.م.ا ، که تقصير را اعم از بي احتياطي ، بي مبالاتي ، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي دانسته ، کلمه « اهمل» است که افراط هم يکي از مصاديق اهمال مي باشد .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image