به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

تقصير ولي قهري در ايراد صدمه يا قتل صغير و گذشت وي

 

تقصير ولي قهري در ايراد صدمه يا قتل صغير و گذشت وي

متن سئوال

 

در مواردي‌ كه‌ ولي‌ طفل‌ خود مقصر باشد و در اثر تقصير او صدماتي‌ بر طفل‌ وارد شده‌ باشد، آيادر اينجا گذشت‌ ولي‌ معنا دارد و مي تواند پرونده‌ را مختومه‌ كند؟ يا اين‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ 72 قانون‌ آيين دادرسي‌ كيفري‌ بايد عمل‌ شود و ديه‌ بپردازد.

 

 

 

متن پاسخ
هرگاه‌ ولي‌ طفل‌ نسبت‌ به‌ مولي‌ عليه‌ مرتكب‌ جرم‌ گردد، طبق‌ ماده‌ 72 آيين‌ دادرسي‌ دادگاه هاي‌ عمومي‌ وانقلاب‌ (در امور كيفري ) حاكم‌ دادگاه‌ مي تواند براي‌ جلوگيري‌ از تضييع‌ حق‌ مولي‌ عليه‌ شخصي‌ را به‌ عنوان‌ قيم موقت‌ تعيين‌ كند يا خود امر جزايي‌ را تعقيب‌ نموده‌ و اقدامات‌ ضروري‌ را در اين‌ ماده‌ انجام‌ دهد و گذشت‌ ولي در اين‌ صورت‌ معني‌ ندارد، بلكه‌ اگر جرم‌ ضرب‌ و جرح‌ عمدي‌ باشد بايد ديه‌ آن‌ را بپردازد و همچنين‌ اگرمرتكب‌ قتل‌ مولي‌ عليه‌ شده‌ باشد بايد ديه‌ بپردازد و خود او از ديه‌ ارث‌ نمي برد ولي‌ اگر قتل‌ و جرح‌ شبه‌ عمدباشد، از ديه‌ ارث‌ مي برد.1

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image