به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

جاسازي بمب جهت قتل شخص و كشته شدن مأموران انتظامي در زمان خنثي سازي.

 

جاسازي بمب جهت قتل شخص و كشته شدن مأموران انتظامي در زمان خنثي سازي

متن سئوال

 

مردي‌ به‌ قصد كشتن‌ خواهر خود كه‌ گويا اختلاف‌ ديرينه‌ باهم‌ داشته اند در داخل‌ كيف‌ دستي سامسونگ‌ بمبي‌ را جاسازي‌ و مهياي‌ انفجاركرده‌ و مخفيانه‌ در حياط منزل‌ خواهرش‌ قرار داده‌ است‌ تاخواهر وي‌ با مشاهده‌ كيف ، آن‌ را برداشته‌ و دستكاري‌ نمايد و در نهايت‌ انفجار حاصل‌ گرديده‌ وخواهر كشته‌ شود ليكن‌ خواهر به‌ محض‌ مشاهده‌ كيف‌ در داخل‌ حياط، بر آن‌ مشكوك‌ شده‌ و نيروي انتظامي‌ را از موضوع‌ مطلع‌ مي سازد. دو نفر از مأمورين‌ نيروي‌ انتظامي‌ كه‌ تخصص‌ در خنثي‌ سازي بمب‌ نيز داشته اند به‌ محل‌ عزيمت‌ و در حين‌ انجام‌ مأموريت‌ خنثي‌ سازي‌ ناگهان‌ انفجار صورت‌ گرفته و هر دو مأمور در جا كشته‌ مي شوند اكنون‌ پرونده اي‌ در خصوص‌ مورد تشكيل‌ و در شعبه‌ محكمه بدوي‌ مطرح‌ رسيدگي‌ است . لطفا اعلام‌ فرمايند با در نظر گرفتن‌ اين‌ كه‌ خواهر مورد هدف‌ بمب گذار وهر دو مأمور، همگي‌ محقون الدم‌ بوده اند و اگر خواهر در اين‌ انفجار كشته‌ مي شد قتل‌ مسلما از نوع‌ عمدمحسوب‌ مي شد آيا كشته‌ شدن‌ مأمورين‌ به‌ شيوه‌ مذكور نيز از نوع‌ قتل‌ عمد محسوب‌ است‌ يا شبه‌ عمداست ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

در مورد مردي‌ كه‌ با جاسازي‌ بمب ، قصد كشتن‌ خواهرش‌ را داشته‌ است‌ و پس‌ از اطلاع‌ يافتن‌ خواهر،مأمورين‌ مربوطه‌ به‌ خنثي‌ سازي‌ آن‌ پرداخته‌ در حين‌ عمليات‌ خنثي‌ سازي‌ به‌ خاطر انفجار شهيد مي شوند، نظربه‌ اين‌ كه‌ انفجار در زمان‌ عمليات‌ خنثي‌ سازي‌ رخ‌ داده‌ است ، مباشرت‌ مأمورين ، رابطه‌ سببيت‌ را قطع‌ نموده‌ وبا توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ مأمورين ، نوعا در اين‌ كار هم‌ وظيفه‌ و هم‌ تخصص‌ دارند، نمي توان‌ سبب‌ را اقوي‌ از مباشردانست ، لذا بر اساس‌ ضوابط مربوط به‌ قتل‌ و انواع‌ آن ، اصولا در اين‌ مورد، بمب‌ گذار قاتل‌ تلقي‌ نمي شود تا اين كه‌ نوبت‌ به‌ تعيين‌ نوع‌ قتل‌ برسد. آري‌ وي‌ در خصوص‌ عمل‌ مجرمانه‌ بمب‌ گذاري‌ و شروع‌ به‌ قتل‌ خواهر، (البته اگر در شروع‌ به‌ جرم ، معناي‌ عام‌ آن‌ را مدنظر قرار دهيم ) قابل‌ تعقيب‌ است .

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image