نظر آيت‌الله صافي درباره خريد و فروش چک

 

نظر آيت‌الله صافي درباره خريد و فروش چک

متن استفتاء و پاسخ اين مرجع تقليد به شرح ذيل است

 

*سؤال:
بسمه تعالي
محضر مرجع عاليقدر آيت الله العظمي صافي‌ (دامت‌توفيقاته)
ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما مرجع عزيز. بفرماييد خريد و فروش چك اشخاص ديگر، با قيمت كمتر به شخص ثالث چه حكمي دارد؟

 


*پاسخ:
بسم الله الرحمن الرحيم
عليكم السلام و رحمة الله
ج. خود چك، قابل خريد و فروش نيست. بلي، چنانچه چك صوري نباشد و حقيقتاً كسي طلبي در ذمّه صاحب چك داشته باشد، مي‌تواند طلب خود را به ديگري به كمتر بفروشد.
والله العالم/لطف الله صافي

 

ملاک میزان ارش

 

استفتاء 8182: ملاک میزان ارش

پرسش:
با توجه به افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول، پرداخت ارش باید به قیمت یوم الأداء باشد یا روز صدور حکم و یا روز وقوع جرم؟

پاسخ:
آیت الله العظمی جعفر سبحانی
میزان ارش یوم الأداء است، اگر فاصله یوم الأداء با صدور حکم زیاد نباشد بر اساس حکم پرداخت کند.
(11 شوال 1432)
آیت الله العظمی سید علی سیستانی
در ارش معیار یوم الأداء است.
(25 شعبان 1432)
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
معیار قیمت یوم الأداء است.
(5/5/1390)
آیت الله العظمی موسوی اردبیلی
ملاک، روز صدور حکم است.
(23/5/1390)
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
باید به قیمت یوم الأداء بپردازد.
(11/5/1390)

 

مطالبه مهريه توسط ورثه در صورتي که مهريه سفر حج باشد

 

مطالبه مهريه توسط ورثه در صورتي که مهريه سفر حج باشد

سؤال

 

1- چنانچه مهريه خانمي سفر حج قرار داده شود و قبل از رفتن حج آن خانم فوت نمايد، آيا بعد از فوتش ورثه مشاراليه مي توانند مطالبه مهريه را بنمايند؟
2- در صورتي که مطالبه کنند، نحوه تقسيم يک سفر حج همين چند ورثه چگونه خواهد بود؟
3- آيا قيمت يوم قرار يا يوم اداء يا يوم فوت بايد پرداخت شود؟
4- آيا ضمان کاهش ارزش پول که حضرت عالي در مهريه منتفي مي دانيد، در اين مسئله مطرح
مي گردد؟
5- آيا در فرض مذکور، تفاوتي بين تعابير مختلف سفر حج به عنوان مهريه (مانند: عند القدره و الاستطاعه يا قول مطلق مبني بر يک سفر حج، خودم ببرم، خودش برود و هزينه را پرداخت کنم و.....) وجود دارد؟
6- در صورتي که مرد از دنيا برود، مهريه مزبور چه حکمي دارد؟
7- در فرض مذکور آيا مرد مي تواند انجام مهريه (سفر حج) نايب بگيرد يا خود برود يا بايد قميت را به ورثه پرداخت کند؟
جواب:

 


آيت الله محمدتقي بهجت
با اجازه ورثه و با مصالحه بر مقدار يک حج يا عمره براي او بدهند و در صورت وصيت نسبت به ثلث اجازه نياز ندارد.
آيت الله سيد علي خامنه اي
بلي، حق دارند و مي توانند قيمت آن را مطالبه کنند.
آيت الله لطف الله صاف گلپايگاني
در مورد سؤال، زوج بايد به مقدار مخارج متعارف حج به ورثه زوجه بدهد که بين خود کمالفرض الله تقسيم نمايند . خود زوج نيز سهم الارث خود را از آن مي برد. والله العالم.
آيت الله محمد فاضل لنکراني
1- بلي، مي توانند مطالبه کنند ولي متوجه باشند سهم الارثش هر يک را هم محاسبه کنند.
2- قيمت آن را محاسبه مي کنند و مثل ساير اموال متوفا بين ورثه به نسبت سهم الارث تقسيم مي شود.
3- قيمت روز پرداخت ملاک است.
4- خير، چون در اين جا حج مطرح است.
5- اگر مقيد به اين باشد که با هم حج برويم يا خودم مي برم، در اين صورت با فوت زن يا شوهر منتفي مي شود، ولي در موارد ديگر، حکم همان که بيان شد . بلي، مهرالمثل ثابت است. والله العالم
6- زن حق مطالبه دارد.
7- بستگي به توافق با ساير ورثه دارد.
آيت الله ناصر مکارم شيرازي
آري مي توانند مطالبه کنند و هزينه يک حج به هنگام فوت آن مرحومه را از شوهر او مي گيرند و مانند ساير اموال زن بين همه ورثه تقيسم مي کنند.

 

مسؤوليت خسارت ناشي از تصادف خودرو در حال تعليم رانندگي

 

مسؤوليت خسارت ناشي از تصادف خودرو در حال تعليم رانندگي

 شخصي در حال يادگيري رانندگي، با وسيله نقليه ديگري تصادف مي‏نمايد. افسر كاردان فني، خودروي در حال تعليم را مقصر مي‏داند. با توجه به اين كه مربي آموزش نيز داراي امكانات كنترلي (كلاچ و ترمز) بوده و با علم به اين موضوع كه شخص تحت تعليم داراي تخصٌص لازم در رانندگي نيست و از طرفي آموزش بايد در اماكن مجاز صورت گيرد، بفرماييد:
الف. شخص مقصٌر در اين تصادف مربي تعليم‏دهنده است يا شخص تحت تعليم؟
ب. آيا رعايت كامل مقررات از سوي مربي يا عدم رعايت مقررات تأثيري در مسؤوليت دارد يا خير؟
ج. مسؤوليت خسارت وارده و ديه به عهده كدام‏يك مي‏باشد؟
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت
ظاهراً سبب اقوي از مباشر است.
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
الف. در فرض مقصر بودن خودرو در حال تعليم چنانچه تقصير از جهت عدم مهارت فرد تحت تعليم باشد مربي مقصر است و اگر به اين جهت مستند نباشد راننده مقصر است والله‏العالم.
ب. به طوركلي هر امري كه مستند به مسامحه يا خطاي مربي باشد حتي در صورتي كه مقرٌرات را هم رعايت كرده باشد موجب ضمان مربي است و اگر مسامحه يا خطا مستند به راننده باشد لكن نه از جهت عدم مهارت بلكه از جهات ديگر چنانچه در جواب (الف) بيان شد راننده ضامن است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است والله‏العالم.
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
اگر عرفاً تصادف مستند به كارآموز باشد خود او ضامن است هرچند از لحاظ قانوني يا اداري مربي نيز مسئول باشد و مورد بازخواست قرار گيرد.
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
ديه را بايد فرد يا افراد معتبر بدهند و تعيين اين‏كه كدام‏يك مقصر اصلي هستند در اين گونه موارد به عهده كارشناسان متدين است. هميشه موفق باشيد.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف، ب و ج. اگر مربي از اول تعهد كرده و خسارت و ديه را به گردن گرفته، به عهده اوست، و اگر نه به عهده شخص تحت تعليم مي‏باشد.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف‏. مربي، مقصر است.
ب. خير تأثيري در مسؤوليت وي ندارد.
ج‏. به عهده مربي تعليم‏دهنده است.

 

مراد از قطع نخاع و ديه ي آن.

 

استفتاء 8141: مراد از قطع نخاع و ديه ي آن.

پرسش:

 

در موارد قطع نخاع که ديه کامل دارد و قطع بعض آن نسبت به مساحت ديه دارد؛ بفرمائيد:

 

الف) در صورتي که نخاع از مهره هاي وسط کمر به طور کامل قطع گردد، آيا ديه کامل دارد؟
ب) در صورتي که نخاع از پايين کمر کامل قطع گردد، آيا ديه کامل دارد؟
ج) مراد از قطع بعض نخاع که به حساب مساحت ديه دارد، چيست؟

 

 

 

پاسخ:
آيت الله العظمي ناصر مکارم شيرازي
ج) نسبت به آثاري که بر آن مترتب مي شود، مانند عدم کنترل ادرار و مانند آن و همچنين عدم قدرت بر مواقعه هر کدام يک ديه کامل دارد و نسبت به قطع نخاع احتياط آن است که بين ديه کامل و ارش مصالحه کنند.
(9/12/1389)
آيت الله العظمي موسوي اردبيلي
مراد از قطع نخاع، که ديه کامل دارد، قطع عرضي کامل نخاع است. چه از وسط باشد، چه از قسمت ديگر و قطع عرضي قسمتي از نخاع به نسبت محاسبه مي شود.
(7/12/1389)
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف و ب) بلي ديه کامل دارد.
ج) بلي همان قطع بعض نخاع است و تعيين آن مربوط به پزشک متخصص است.
(11/12/1389)

 

محاسبه نرخ ديه

 

محاسبه نرخ ديه

س: مبناى محاسبه ديه سال وقوع عمل است يا اكنون؟
ج) ميزان، نرخ ديه در روز پرداخت است.

 

ماهيت نحله

ماهيت نحله

سؤال

 

الف. مفهوم و ماهيت نحله از جهت فقهي آيا مهر است يا زايد بر آن؟
ب. آيا تحصيل رضايت شوهر با توجه به معناي لغوي نحله (دادن مال به طيب خاطر) لازم است؟ و يا « تسريح به احسان »
ج. هرگاه دادگاه قبل از صدور حکم طلاق، چيزي از باب رضايت زوج و زوجه پراخت کند، آيا مبلغ فوق از آن کسر مي شود يا نحله جداي از آن محاسبه مي گردد؟

 


جواب
آيت الله سيدعلي خامنه اي
نحله غير از مهر است و آن در جايي است که عقد بدون مهر انجام گرفته باشد و قبل از زندگي و دخول، زن طلاق داده شود، که در اين صورت مرد به عنوان متعه (نحله ) بايد به مقدار مناسب با شأن عرفي خودش به زن بدهد.
آيت الله سيدعلي سيستاني
نحله اصطلاح خاصي نيست، بلکه به معناي پرداخت مهر است به طور کامل و بدون کم و کاست، و اين تاکيدي است که در قرآن بر پرداخت مهر آمده است، در آنجا که مي فرمايد: (و آتواالنساء صدقاتهن نحله ). و اين در مقابل عادت بسياري از مردان در آن زمان بوده است که مهر زن را نمي دادند يا از آن مي کاستند و شايد منظور شما متعه باشد و آن مالي است که طبق آيه قرآن (فمتعوهن علي الموسع قدره و علي المقتر قدره ) در حالت خاص پرداخت مي شود و آن اينکه اگر در عقد نکاح مهري تعيين نشده باشد و پس از آن هم تعيين نشود و دخول هم واقع نشد و طلاق داده شود، واجبات مرد به متقضاي مالي، چيزي به زن بپردازد . اگر فقير است اندک و اگر پولدار است بسيار و اين را متعه مي گويند و اين واجب است و رضايت شرط نيست.
آيت الله ناصر مکارم شيرازي
الف. نحله در بسياري از موارد به معني مهر است و گاه به معناي عطيه و بخشش مي آيد.
ب. در صورتي که به معناي مهر باشد رضايت او شرط است.
ج. در صورتي که به نيست مهريه داده شود، از آن کم مي شود.
آيت الله سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي
الف، ب و ج. نحله بيش از يک معنا دارد:
1. دعوا و مذهب، 2. عطاي تبرعي، 3. به صداق و مهريه هم اطلاق مي شود و چنانچه طلب او را مهريه يا غير آن با طيب خاطر بپردازد، به اين نوع پرداخت هم نحله گفته مي شود و چنانچه از باب احسان و با رضايت زوج، چيزي به زن پرداخت شود، جزء مهر محسوب نمي شود و علاوه بر مهر، چيزي به عنوان نحله واجب نيست.

 

لزوم احراز شرایط احصان یا عدم آن

استفتاء 8187: لزوم احراز شرایط احصان یا عدم آن

پرسش:
چنانچه عمل زنا با شهادت شهود و یا علم قاضی و یا اقرار متهم اثبات شود؛ بفرمائید:
1- در فرضی که احتمال احصان وجود دارد، آیا احراز تحقق شرایط احصان وظیفه محکمه است؟
2- یا آنکه متهم باید عدم تحقق آن را ثابت کند؟

پاسخ:
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
1- به طور کلی احصان باید برای قاضی جامع الشرایط (مجتهد جامع الشرایط) به طریق شرعی ثابت شود تا احکام آن مرتب شود والا با احتمال و ظن احکام آن مرتب نمی شود (الحدود تدرء بالشبهات).
2- متهم موظف نیست عدم تحقق آن را اثبات نماید.
(15 رمضان 1432)
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
1و2- هیچ کدام لازم نیست در صورت شک احکام عدم احصان جاری می شود.
(23/5/1390)
آیت الله العظمی موسوی اردبیلی
قاضی با علم خودش نمی¬تواند حکم حدّ زنا صادر کند، اگر قاضی بخواهد حکم زنای محصنه بدهد باید احصان زانی را به طرق شرعی احراز کند.
(12/6/1390)
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
مربوط به همان دادگاهی است که به آن مراجعه شده است.
(23/5/1390)

 

کيفيت وکالت مرد از طرف مقابل در اجراى صيغه

 

کيفيت وکالت مرد از طرف مقابل در اجراى صيغه

س: براى عقد موقت اگر مرد خودش وکيل زن شود بايد چگونه صيغه را قرائت کند تا صحيح باشد؟
ج) در عقد موقّت بعد از تعيين مَهر و مدّت و اخذ وکالت از زن، مرد مى‌گويد: «اَنْکَحْتُ مُوَکِّلَتى لِنَفْسى فِى المُدّة المَعلومَة على المَهْر المَعلوم»، و بعد بلافاصله مرد مى‌گويد: «قَبِلْتُ هٰکَذا».

 

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image