چناچه مسئولان نيروهاي مسلح با سوء استفاده از موقعيت خويش مانع اعمال قوانين نسبت به پرسنل شوند ، برابر مقررات قابل تعقيب کيفري هستند .

 چناچه مسئولان نيروهاي مسلح با سوء استفاده از موقعيت خويش مانع اعمال قوانين نسبت به پرسنل شوند ، برابر مقررات قابل تعقيب کيفري هستند .

مرجع و تاريخ استعلام : دفتر پيگيري و تحقيقات ويژه – 538617/11/7-21/11/86

شماره و تاريخ نظريه : 3839/34/7 – 14/2/87

سئوال :

چنانچه معاونت نيروي انساني و رئيس سازمان ايثارگران يکي از نيروهاي مسلح ، مانع طرح موضوع جانبازي فردي در نيروي مربوط و احقاق حق وي و استفاده از مزاياي جانبازي شوند ، آيا موضوع داراي وصف کيفري است يا خير ؟

نظريه کميسيون :

در فرض سئوال ، چنانچه متهمان با سوء استفاده از مقام و موقعيت خويش مانع اعمال قوانين نسبت به شاکي شده باشند ، برابر مقررات ماده (576) ق.م.ا ، قابل تعقيب کيفري هستند ، لکن اگر اقدام آنان صرفا به عنوان يک تصميم اداري که با استنباط از مقررات موجود اتخاذ شده باشد ، تلقي شود ، موضوع از حيث تضييع حقوق شاکي از طريق ديوان عدالت اداري قابل پيگري است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image