چنانچه تجديدنظرخواه خـــارج از فـــرجـــه قـــانـــونـــي اقــدام بــه تجديدنظرخواهي نموده؛ اما دلايل خود را ارائه نکند، تکليف دادگاه چيست؟

نشست قضايي دادگستري قم

پرسش:
با توجه به مقررات مواد 339 و 340 قانون آيين دادرسي مدني چنانچه تجديدنظرخواه خـــارج از فـــرجـــه قـــانـــونـــي اقــدام بــه تجديدنظرخواهي نموده؛ اما دلايل خود را ارائه نکند، تکليف دادگاه چيست؟

 

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
بدون اخذ توضيح از معترض قرار رد صادر مي‌شود. مستند اين حکم ماده 339 و مقدمه ماده 340 قانون آيين دادرسي مدني است.
ب) نظر اقليت
با استنباط از ماده 340 قانون آيين دادرسي مدني و براساس رويه عملي دادگاه تجديدنظر که آن را نقص دانسته و براي جلوگيري از اطاله دادرسي، ابتدا از معترض علت جويا شده و سپس تصميم مقتضي اتخاذ مي‌گردد.

 


نظريه گروه
دادگاه ابتدا بايد اقدام به رفع نقص کند و سپس به صدور قرار درخصوص خارج از مـهـلـت بودن دادخواست مبادرت نمايد. تا زماني که دادخواست تکميل نشود، قابليت رسيدگي از جهات ديگر را ندارد؛ اگرچه پس از تکميل دادخواست به علت خارج بودن از مهلت، دادخواست رد مي‌شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image