چنانچه فردي در مهلت تـجديدنظرخواهي اعاده دادرسي کند، آيا دادخواست وي قابل قبول است؟

 

نشست قضايي دادگستري اسفراين

پرسش:
با توجه به اين که مطابق ماده 10 آيين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانوني آيين دادرسـي نـيست، چنانچه فردي در مهلت تـجديدنظرخواهي اعاده دادرسي کند، آيا دادخواست وي قابل قبول است؟

 

پاسخ:
اتفاق نظر
مـنـظـور قـانـون‌گـذار از تـابـع تـشـريفات ندانستن رسيدگي در شوراها مذکور در ماده 10 آيـيـن نـامـه اجرايي، از حيث بعضي جهات همچون نحوه ابلاغ يا عدم صدور قرار معاينه محلي يا قرار استماع شهادت شهود است؛ اما به جـهـت حـفـظ حـقـوق طـرفـيـن دعوا رعايت مهلت‌هاي تجديدنظرخواهي و اعاده دادرسي و نيز مهلت رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف الزامي و از قواعد آمره است.

 


نظريه گروه
ماده 10 آيين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون بـرنـامـه سـوم تـوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ناظر به دعوت طرفين و تشکيل جلسه شوراي حل اختلاف و رسـيــدگــي مــي‌بــاشــد.رعــايــت مـهـلــت‌هـاي تجديدنظرخواهي و واخواهي مطابق ماده 18 اين آيين‌نامه در جهت حفظ حقوق طرفين الزامي است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image