چنانچه فرماندهان يا مسئولان ذي ربط در مقابل ماموران اجراي حکم به صورت آمريت يا مباشرت مقاومت و مانع انجام وظيفه آنان شوند ، قابل تعقيب مي باشند .

 

چنانچه فرماندهان يا مسئولان ذي ربط در مقابل ماموران اجراي حکم به صورت آمريت يا مباشرت مقاومت و مانع انجام وظيفه آنان شوند ، قابل تعقيب مي باشند .

مرجع و تاريخ استعلام : سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهران
شماره و تاريخ نظريه : 603/34/7- 23/5/84
سئوال :
چنانچه يگانهاي نظامي و انتظامي احکام قطعي محاکم عمومي حقوقي يا دادگاه انقلاي مربوط به پرونده هاي اصل (49) و يا ديوان عدالت اداري و هياتهاي اداري که عليه آنها صادر شده خصوصا در مورد تخليه اراضي و املاک امتناع نمايند و فرماندهان و مسئولين ذي ربط از جمله دژبان از اجراي راي خودداري نمايند ، آيا موضوع داراي عنوان کيفري مي باشد يا اينکه راي صادرشده مي بايستي مستقيما توسط اجراي احکام مربوط اجرا شود؟
نظريه کميسيون :
در فرض سئوال بايد بين مواردي که اجراي حکم مستقيما به عهده فرماندهان و مسئولين نيروهاي مسلح مي باشد و يا اينکه فرماندهان و مسئولين نيروهاي مسلح به عنوان شخصيت حقوقي يا حقيقي طرف شکايت واقع و راي عليه آنها صادر مي شود قائل به تفکيک شد . در فرض نخست که برابر مقررات ، اجراي حکم مستقيما به عهده فرماندهان و يا مسئولين نيروهاي مسلح تحت نظارت مرجع قضائي صادر کننده حکم مي باشد . مثل اجراي احکام انفصال از خدمت ، تنزيل درجه و... که عليه کارکنان زير مجموعه صادر مي شود ، چنانچه افراد مزبور از اجراي حکم جلوگيري نمايند ، برابر ماده (576) ق.م.ا، قابل تعقيب و مجازات هستند ، لکن در مواردي که يگان هاي نظامي و يا انتظامي محکوم عليه واقع مي شوند و اجراي حکم مستقيما به عهده مسئولين اجراي احکام مي باشد ، مثل احکام خلع يد يا رفع تصرف و... امتناع محکوم عليه از اجراي حکم را نمي توان جرم تلقي نمود و ماموران اجرا موظفند برابر مقررات حکم دادگاه را اجرا نمايند ، اما چنانچه فرماندهان يا مسولين ذي ربط در مقابل ماموران اجرا به صورت آمريت يا مباشرت مقاومت نمايند و مانع انجام وظيفه آنها شوند برابر ماده (607) ق.م.ا ، يا ماده (52) ق.م.ج.ن.م ، قابل تعقيب و مجازات مي باشند .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image