به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

حداقل نصاب لازم در مناقصات دستگاه‌هاي دولتي چه عددي مي‌باشد؟

 

1. حداقل نصاب لازم در مناقصات دستگاه‌هاي دولتي چه عددي مي‌باشد؟

موضوع استعلام:

 

1. حداقل نصاب لازم در مناقصات دستگاه‌هاي دولتي چه عددي مي‌باشد؟

 

2. درصورتي که پس از ارزيابي و انجام مراحل مقدماتي مناقصه تنها يک پاکت پيشنهاد قيمت بازگشايي گردد و يک مناقصه‌گر به مرحله نهايي راه پيدا کند دستگاه مناقصه‌گذار چه تکليفي دارد. آيا در اينگونه موارد اخذ مجوز کميسيون ماده 27 جهت انجام مراحل ترک تشريفات لازم مي‌باشد يا خير؟

 

نظريه کميسيون حقوقي تاريخ: 1/10/87   شماره : 70487/87/302

 

1. باتوجه به اين که تعداد مناقصه‌گران در قانون برگزاري مناقصات تصريح نگرديده، ليکن مستنبط از بند 1 قسمت الف ماده 24 قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383، حدنصاب لازم تعداد مناقصه‌گران در مناقصه بايد توسط مناقصه‌گزار تعيين گردد و درصورت عدم تعيين آن توسط مناقصه‌گزار با استفاده از الفاظ بکار رفته در مواد 6، 20 و 21 قانون مذکور که دلالت بر جمع دارند و همچنين بندهاي «الف» و «ب» ماده 10 آئين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده 12 قانون فوق‌الذکر(ناظر بر مناقصه محدود) به نظر مي‌رسد حداقل نصاب لازم در مناقصات بايد مشتمل بر سه شخص حقيقي يا حقوقي باشد.

 

2. باتوجه به اين که به موجب بند «الف» ماده 10 آئين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده 12 قانون برگزاري مناقصات، حداقل تعداد مناقصه‌گران مي‌بايد واجد شرايط مقرر باشند. لذا چنانچه پس از ارزيابي و انجام مراحل مقدماتي مناقصه، تنها يک مناقصه‌گر حائز شرايط تشخيص گردد،(به لحاظ سکوت قانون برگزاري مناقصات) مفاد «ب» ماده 10 آئين‌نامه فوق‌الذکر در اين خصوص مناط عمل مي‌باشد. مضافاً موضوع مبحوث‌عنه ارتباطي با مفاد ماده 27 قانون مذکور ندارد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image