حدود اختيارات ولي قهري

 

حدود اختيارات ولي قهري

متن سئوال

 

آيا در موارد غير اورژانسي‌ ولي‌ قهري‌ مي تواند نسبت‌ به‌ مولي‌ عليه‌ اتخاذ تصميم‌ نمايد؟

 

 

 

متن پاسخ

 

از مجموعه‌ ادله 1 ولايت‌ اولياي‌ صغير و مجنون‌ چنين‌ استفاده‌ مي شود كه‌ جعل‌ ولايت‌ براي‌ آنان‌ ازطرف‌ شارع‌ مقدس‌ به‌ خاطر مصلحت‌ مولي‌ عليه‌ است .2
رعايت‌ مصلحت‌ مولي عليه ، اختصاص‌ به‌ موارد اورژانس‌ ندارد و موارد غير اورژانس‌ كه‌ مقتضاي مصلحت‌ مولي‌ عليه‌ باشد در محدوده‌ اختيارات‌ ولي‌ قرار مي گيرد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image