به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

حکم قانون نظارت بر سفرهاي خارجي کارکنان دولت بر سفرهاي خارج از کشور مديران دستگاه‌هاي اجرايي در مدت مرخصي بدون انجام مأموريت و با هزينه غير

 

حکم قانون نظارت بر سفرهاي خارجي کارکنان دولت بر سفرهاي خارج از کشور مديران دستگاه‌هاي اجرايي در مدت مرخصي بدون انجام مأموريت و با هزينه غير

موضوع استعلام

 

با توجه به تبصره ماده(8) آيين‌نامه نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي دستگاه‌هاي اجرايي که اعلام مي‌دارد،(اعزام مأموران از طريق غيررسمي و نامعلوم به هر نحو بدون اطلاع هيأت نظارت و عدم ثبت جزئيات آن در دبيرخانه جز در مواردي که از شمول قانوني مستثني شده است، از مصاديق تخلف محسوب مي‌شود).

 

چنانچه مسئولين تا رده مديرکل با هزينه شرکت داخلي ياخارجي و بدون انجام مأموريت و با أخذ مرخصي از اداره مربوط و با هزينه شرکت‌ها به سفر خارج عزيمت نمايند، آيا مشمول ممنوعيت يا حکم قانون نظارت بر سفرهاي خارجي کارکنان دولت مصوب 1373 خواهند بود؟

 

نظريه کميسيون حقوقي شماره 89/75/24/الف ـ تاريخ 25/11/89

 

از ماده(5) قانون «نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي کارکنان دولت» که اشعار مي‌دارد: «مسافرت‌ها بايد در جهت مأموريت محوله و اجراي وظايف دستگاه‌هاي مربوط و داراي اهميت کافي باشد»، استنباط مي‌شود که عبارات «مسافرت» و «مأموريت» در اين قانون به عنوان مکمل يکديگر بکار گرفته شده و مفهوماً جداي از يکديگر نمي‌باشند؛ بلکه در مجموع فقط مسافرت هايي را در بر مي‌گيرند که حسب مأموريت از سوي دستگاه‌ها انجام مي‌شود. از اينرو، مفاد مادۀ مذکور، چارچوب و جهت مسافرت‌هاي موضوع اين قانون را مشخص و محدود نموده است.حال اگر با در نظر گرفتن ماده(5) قانون مذکور ابراز شود که کارکنان دولت صرفاً مجاز به انجام مسافرت‌هاي مربوط به وظايف دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشند و مطلق مسافرت‌هاي خارجي آنان ممنوع است، منطقي به نظر نمي‌رسد. از سوي ديگر، آيين نامه «نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي دستگاه‌هاي اجرايي» مصوب 18/5/1383 با اصلاحات بعدي، که در راستاي قانون صدرالأشاره تدوين گرديده است، در ماده(1)1 «مسافرت‌هاي دولتي» را موضوع اين آيين نامه معرفي نموده است. مضافاً؛ مداقه در فصل دوم آيين نامه موصوف تحت عنوان «موضوع مأموريت‌هاي خارج از کشور» نمايان مي‌دارد که مصاديق احصاء شده مسافرت‌هاي خارجي کارکنان دولت تنها ناظر بر مسافرت هايي است که از جانب دستگاه‌هاي اجرايي با عنوان مأموريت به آنها محول مي‌شود(ماده 9 آيين نامه2) که البته به لحاظ اهدافي نظير کاهش ميزان مأموريت‌هاي خارجي غيرضروري(بند «الف» ماده 10 آيين نامه3) محدود گرديده است. در همين راستا، مستنبط از مفاد تبصره 1 بند «ذ» ماده(10) آيين نامه مورد اشاره4، مسافرت کارکنان دولت به خارج از کشور به عنوان ميهمانان شرکت خصوصي(به جز وزيران و معاونان آنها) مجاز به نظر مي‌رسد، ضمن آن که عبارت «اعزام مأموران از طريق غيررسمي» مندرج در صدر تبصره ماده(8) آيين نامه مزبور صراحتاً مشعر است بر اين که مفاد تبصره ياد شده در خصوص مسافرت‌هاي محوله از سوي دستگاه‌هاي اجرايي به کارکنان آنها مي‌باشد.

 

بنا به مراتب، به نظر مي‌رسد که مسافرت‌هاي خارجي اشخاص موضوع پرسش، که سواي مأموريت‌هاي محوله از سوي دستگاه‌هاي اجرايي انجام شود مشمول قانون و آيين نامه مذکور   نمي‌گردد. البته به منظور رفع تألي فاسد احتمالي، اصلاح قانون و مقررات ياد شده ضروري مي‌باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image