به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

حكم برگزاري مراسم پيش‌بيني مسابقات فوتبال و اهداي جوايز

 

حكم برگزاري مراسم پيش‌بيني مسابقات فوتبال و اهداي جوايز

متن سئوال

 

در خصوص‌ پيش‌ بيني‌ نتيجه‌ مسابقات‌ فوتبال‌ كه‌ بعضا از طريق‌ افراد يا نشريات‌ ورزشي‌ به صورت‌ مسابقه‌ و فرم‌ خاصي‌ چاپ‌ مي شود و اصطلاحا توتو گفته‌ مي شود، در صورتي‌ كه‌ مؤسسه اي مستقلا به‌ اين‌ امر مبادرت‌ ورزيده‌ و در اساسنامه‌ بخشي‌ از عوايد حاصله‌ را جهت‌ صرف‌ در امورخيريه ، امور اشتغال ، عمراني‌ و مذهبي‌ اختصاص‌ دهد و وجوه‌ دريافتي‌ را به‌ صورت‌ قرض الحسنه‌ بين شركت‌ كنندگان‌ قرعه‌ كشي‌ نموده‌ و مبادرت‌ به‌ صدور دفترچه‌ قرض الحسنه‌ نمايد آيا اقدام‌ به‌ اين‌ عمل شرعا جايز است‌ يا خير و چه‌ حكمي‌ دارد؟

 

 

 

متن پاسخ

 

1 ـ مسابقات‌ علمي‌ و غير آن‌ با شرط برد و باخت 1 صحيح‌ نيست‌ و آن‌ مال‌ براي‌ برنده‌ مسابقه‌ حلال نمي شود. اما براي‌ مسابقات‌ علمي‌ و ورزشي‌ مي شود جايزه‌ تعيين‌ كرد و جايزه‌ آن‌ است‌ كه‌ شخصي‌ يامؤسسه اي‌ غير از مسابقه‌ دهندگان‌ آن‌ را مي پردازند.
2 ـ به‌ نظر اكثر فقهاي‌ عظام ، اعطا و تمليك‌ مالي‌ به‌ عنوان‌ جايزه‌ در مسابقات‌ اگر از محل‌ وجوهي‌ است‌ كه خود شركت‌ كنندگان‌ (به‌ قصد شركت‌ در مسابقه ) مي پردازند، از لحاظ شرعي‌ جايز نيست ; اما اگر جوايزاعطايي‌ توسط شخصي‌ يا مؤسسه‌ برگزار كننده‌ يا از محل‌ مشروعي‌ غير از وجوه‌ شركت‌ كنندگان‌ تهيه‌ و اعطامي شود، اشكال‌ ندارد و شرعا مجاز است .2
با اين‌ همه ، بعضي‌ از مراجع‌ عظام‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ آيا بر پا كردن‌ مسابقات‌ فرهنگي‌ و دريافت وجوه‌ از شركت‌ كنندگان‌ جهت‌ ثبت‌ نام‌ در مسابقه‌ و پرداخت‌ جوايز از وجه‌ اهدايي‌ جايز است‌ فتوا داده اند كه مانعي‌ ندارد.3
3 ـ جواز يا عدم‌ جواز پرداخت‌ قرض‌ الحسنه‌ از محل‌ وجوه‌ دريافتي‌ از شركت‌ كنندگان‌ در مسابقه‌ بين شركت‌ كنندگان‌ و به‌ صورت‌ قرعه‌ كشي ، بستگي‌ به‌ نيت‌ و قصد شركت‌ كنندگان‌ دارد. اگر نيت‌ شركت‌ كنندگان صرفا شركت‌ در مسابقه‌ و برنده‌ شدن‌ باشد، اشكال‌ دارد و تصرف‌ در اين‌ وجوه‌ به‌ هر نحوي‌ مجاز نيست ; اما اگرنيت‌ شركت‌ كنندگان‌ كمك‌ به‌ مؤسسه‌ مزبور يا كمك‌ به‌ امور خيريه‌ باشد و آن‌ را به‌ مؤسسه‌ تمليك‌ نمايند يا به مؤسسه‌ اذن‌ و اختيار تمام‌ بدهند كه‌ آن‌ را صرف‌ امور خيريه‌ و بريات‌ عمومي‌ و پرداخت‌ قرض‌ الحسنه‌ نمايدشرعا جايز و بلااشكال‌ است‌ و در اين‌ صورت ، مسؤولين‌ مؤسسه‌ حق‌ تصرف‌ در وجوه‌ و اموال‌ را به‌ نفع شخصي‌ خود ندارند;4 بنابراين ، پاسخ‌ سؤال‌ و جواز عمل ، بستگي‌ به‌ قصد و نيت‌ شركت‌ كنندگان‌ و قصدواقعي‌ و عملكرد گردانندگان‌ مؤسسه‌ دارد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image