به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

حكم شرعي سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري

 

حكم شرعي سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري

متن سئوال

 

بانك ها با عنوان‌ سپرده‌ سرمايه گذاري‌ مدت دار، سپرده هاي‌ مردم‌ را قبول‌ كرده‌ و به‌ موجب قرارداد و بر مبناي‌ قانون‌ عمليات‌ بانكي‌ بدون‌ ربا مصوب‌ 62/6/8 وكيل‌ مي شوند كه‌ اين‌ وجوه‌ رادرامور مشاركت ، مضاربه ، اجاره‌ به‌ شرط تمليك ، معاملات‌ اقساطي ، مزارعه ، مساقات ، سرمايه گذاري مستقيم ، معاملات‌ سلف‌ و جعاله‌ مورد استفاده‌ قرار دهند و منافع‌ حاصل‌ از عمليات‌ مذكور را بر اساس قرارداد منعقده‌ متناسب‌ با مدت‌ و مبالغ‌ سپرده هاي‌ سرمايه گذاري‌ و رعايت‌ سهم‌ منابع‌ بانك‌ به‌ نسبت مدت‌ و مبلغ‌ در كل‌ وجوه‌ به‌ كار گرفته‌ شده‌ در اين‌ عمليات‌ تقسيم‌ نمايند. مستدعي‌ است‌ بفرماييددريافت‌ سود (منافع ) حاصله‌ توسط صاحب‌ سپرده‌ مشروعيت‌ دارد يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ

 

در مورد سود سپرده هاي‌ سرمايه‌ گذاري‌ و مشروعيت‌ دريافت‌ آنها نظر غالب‌ فقها بر مشروعيت‌ و حليت اين‌ سودها است‌ مشروط بر اينكه‌ در قالب‌ يكي‌ از عقود مشروع‌ (مضاربه ، جعاله‌ و...) باشد و سپرده‌ گذار به بانك‌ وكالت‌ بدهد كه‌ از طرف‌ او اين‌ معاملات‌ مشروعه‌ را انجام‌ بدهد و مسؤولان‌ بانك‌ نيز بگويند ما سپرده هارا در اين‌ امور مصرف‌ مي كنيم ; اما اگر در قالب‌ قرض‌ باشد نبايد شرط سود كنند والا ربا محسوب‌ شده‌ ودريافت‌ آن‌ حرام‌ است . در اين‌ باره‌ استفتائاتي‌ از محضر مراجع‌ عظام‌ تقليد شده‌ است‌ كه‌ به‌ آنها اشاره‌ مي شود:

 

سؤال
درباره‌ ماهيت‌ حساب هاي‌ بانكي‌ از نظر اسلام‌ بفرماييد:
الف . آيا در بانك ها اعتبار و ارزش‌ قراردادي‌ پول‌ به‌ نام‌ اشخاص‌ ثبت‌ و جابجا مي شود يا به‌ عين اسكناس‌ اجازه‌ در تصرف‌ داده‌ مي شود؟
ب . آيا حكم‌ شكل هاي‌ مختلف‌ حساب هاي‌ بانكي‌ (جاري ، سپرده ، ثابت ، مشاركت هاي‌ بانكي‌ و...)يكسان‌ است ؟
ج . حكم‌ سودهاي‌ علي الحساب‌ كه‌ در مشاركت هاي‌ بانكي‌ به‌ سپرده گذار پرداخت‌ مي شود چيست ؟
د. حكم‌ جوايز و هدايايي‌ كه‌ بانك‌ به‌ سپرده گذار پرداخت‌ مي كند چيست ؟1

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ خامنه اي
«الف . اسكناس‌ ملك‌ شخص‌ مي شود و در اين‌ صورت‌ تصرف‌ در آن‌ بايد با رضايت‌ مالكش‌ باشد.
ج . عمليات‌ بانكي‌ كه‌ مطابق‌ قانون‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ از سوي‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ تأييدشد بي اشكال‌ است .
د. اشكال‌ ندارد، والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«1 . ظاهرا اجازه‌ تصرف‌ به‌ عين‌ اسكناس‌ داده‌ مي شود.
2 . بلي‌ ظاهرا فرقي‌ نداشته‌ باشد.
3 . مانعي‌ ندارد و حكم‌ ربا را ندارد.
4 . مانعي‌ ندارد و حلال‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«الف‌ و ب . در غير عقود خاصه‌ اظهر وجوه‌ همان‌ اقراض‌ حال‌ يا مؤجل‌ است‌ كه‌ مالكيت‌ ذمه‌ است .
ج . تابع‌ واجديت‌ شروط يكي‌ از عقود شرعيه‌ است‌ و در مورد قرض‌ اگر به‌ مقدار زايد معامله‌ شرعيه صورت‌ بگيرد اشكال‌ ندارد.
د. به‌ مسأله‌ 22 از مسائل‌ متفرقه‌ رساله‌ مراجعه‌ شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«الف . چنانچه‌ مقصود اعتبار بانكي‌ باشد در اين‌ گونه‌ موارد بانك‌ متعهد مي شود كه‌ به‌ افرادي‌ كه‌ صاحب اعتبار سفارش‌ مي كند به‌ عنوان‌ قرض‌ يا اداي‌ دين‌ صاحب‌ اعتبار بدهد و وي‌ آن ها را تضمين‌ بكند والله‌ العالم .
ب‌ و ج . چنانچه‌ اطمينان‌ داريد بر طبق‌ عقود شرعيه‌ عمل‌ مي شود گرفتن‌ سود مانعي‌ ندارد و در غير اين صورت‌ شرط سود نكند و خود را طلبكار نداند و آنچه‌ اضافه‌ به‌ او دادند حكم‌ مجهول المالك‌ را دارد.
د. چنانچه‌ شرط نكرده‌ باشند مانعي‌ ندارد ولي‌ با آن‌ جايزه‌ معامله‌ مجهول المالك‌ مي شود والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«الف . به‌ عين‌ اسكناس‌ به‌ عنوان‌ وكالت‌ اجازه‌ تصرف‌ داده‌ مي شود.
ب . از نظر اينكه‌ صاحبان‌ پول‌ متصديان‌ بانك ها را وكيل‌ مي كنند كه‌ از اين‌ وجوه‌ در فعاليت هاي‌ اقتصادي به‌ كار گيرند يكسان‌ مي باشند.
ج . اگر متصديان‌ بانك ها را وكيل‌ كنند كه‌ از آن‌ پول ها در فعاليت هاي‌ اقتصادي‌ به‌ كار گرفته‌ شود و مبلغي‌ ازمنافع‌ را به‌ صاحبان‌ پول‌ بدهند مانعي‌ ندارد.
د. اشكال‌ ندارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«ماهيت‌ سپرده هاي‌ حساب‌ جاري ، ماهيت‌ قرض‌ است‌ مشروط به‌ اينكه‌ به‌ مجرد مطالبه‌ ادا شود و ماهيت سپرده هاي‌ دراز مدت‌ و كوتاه‌ مدت‌ نوعي‌ مضاربه‌ يا ساير عقود شرعيه‌ مانند آن‌ است‌ و پرداخت علي الحساب ، نوعي‌ وام‌ است‌ كه‌ بعد از ظهور ربح‌ محاسبه‌ مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
«الف . پول‌ گذاشتن‌ در بانك‌ هر چند به‌ عنوان‌ وديعه‌ باشد، شرعا قرض دادن‌ است‌ و گرفتن‌ آن ، باز پس گرفتن‌ قرض‌ است .
ب . حساب‌ جاري‌ و سپرده‌ در جهت‌ مذكور فرق‌ نمي كند ولي‌ مشاركت‌ در فعاليت هاي‌ صنعتي‌ يا تجاري بانك ، شرعا وكالت‌ دادن‌ به‌ آنها در عمل‌ مورد توافق‌ است .
ج . قرض‌ به‌ او داده‌ مي شود و سپس‌ از سود او پس‌ از محاسبه‌ كم‌ مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«الف . آنچه‌ در بانك ها به‌ نام‌ اشخاص‌ مي شود و ارزش‌ و ماليت‌ قراردادي‌ عقلايي‌ پول‌ است‌ نه‌ عين‌ آن‌ واشكال‌ ندارد.
ب . بلي‌ يكسان‌ است .
ج . اشكالي‌ ندارد.
د. جايز است .»

 

سؤال
در زمان‌ فعلي‌ ـ كه‌ بحمدالله‌ دوران‌ حاكميت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ مي باشد ـ پول‌ گذاشتن‌ در بانك هاچه‌ صورت‌ دارد؟ آيا مي توان‌ سودي‌ كه‌ بانك ها براي‌ حساب هاي‌ پس انداز پرداخت‌ مي كنند را گرفت ؟ وهمچنين‌ قرض‌ گرفتن‌ از بانك ها و دادن‌ بهره‌ چه‌ صورت‌ دارد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«سود پس انداز كه‌ بانك‌ داوطلبانه‌ مي دهد مشكلي‌ ندارد; مگر آنكه‌ به‌ صورت‌ قرارداد درآيد و اما سودسپرده هاي‌ ثابت‌ يا وام هايي‌ را كه‌ از بانك‌ مي گيرند، در صورتي‌ كه‌ به‌ آيين نامه‌ بانكي‌ در رابطه‌ با عقود شرعيه عمل‌ شود نيز مانعي‌ ندارد و در صورت‌ شك‌ مي توان‌ حمل‌ بر صحت‌ كرد، ولي‌ اگر يقين‌ داشته‌ باشيد كه‌ به آيين نامه هاي‌ عقود شرعيه‌ عمل‌ نمي كنند جايز نيست .»2

 

سؤال
شخصي‌ پولي‌ را به‌ صورت‌ سپرده‌ كوتاه مدت‌ و يا بلند مدت‌ در بانك‌ مي گذارد و هر ماه‌ بانك‌ به نسبت‌ مقدار پول ، طبق‌ شرايط خاصي ، مبلغي‌ به‌ صاحب‌ حساب‌ مي پردازد، آيا گرفتن‌ اين‌ پول‌ جايزاست ؟ آيا به‌ آن‌ خمس‌ تعلق‌ مي گيرد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«چنانچه‌ آيين نامه‌ بانكي‌ مربوط به‌ عقود شرعيه ، عمل‌ بشود،حلال‌ است‌ و خمس‌ نيز دارد و اگر مسؤولين بگويند: «عمل‌ مي كنيم » و دليلي‌ بر خلاف‌ آن‌ نباشد كافي‌ است .»3

 

سؤال
بانك ها براي‌ سپرده هاي‌ كوتاه‌ مدت‌ و بلند مدت‌ سود معيني‌ را در نظر مي گيرند، ولي‌ درسپرده هاي‌ قرض الحسنه‌ جز اجر معنوي‌ سودي‌ وجود ندارد; با توجه‌ به‌ مطلب‌ فوق‌ سپرده گذاري‌ دربانك‌ به‌ عنوان‌ سپرده‌ كوتاه‌ مدت‌ يا بلند مدت‌ كه‌ ارزش‌ پول‌ كاهش‌ نمي يابد و از همان‌ پول ،ديگران‌ نيزبه‌ عنوان‌ وام استفاده‌ مي كنند چه‌ حكمي‌ دارد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«چنانچه‌ رعايت‌ عقود شرعيه‌ را بنمايند يا اينكه‌ وكالت‌ مطلقه‌ به‌ مسؤولين‌ بانك‌ داده‌ شود كه‌ رعايت‌ اين عقود را بكنند، حلال‌ است .»4

 

سؤال
الف . كلا حليت‌ و حرمت‌ سود سپرده هاي‌ بلند مدت‌ و كوتاه‌ مدت‌ بانك ها را معين‌ فرماييد، با توجه به‌ اينكه‌ در دفترچه‌ قيد شده‌ كه‌ بانك‌ وكالتا از طرف‌ صاحب‌ پول‌ معامله‌ انجام‌ دهد و به‌ صاحب‌ حساب سودي‌ مي پردازد.
ب . بانك هاي‌ معمولي‌ در سپرده هاي‌ دراز مدت‌ در ضمن‌ ورقه‌ نوشته اند كه : «اين‌ پول‌ را فلاني‌ به بانك‌ داده‌ و بانك‌ را وكيل‌ نموده‌ كه‌ در تجارت‌ غير ربايي‌ استفاده‌ كند و از سود حاصله‌ به‌ صاحب سپرده‌ به‌ طور تصويب‌ بانكداري‌ بدهد» ولي‌ از قراين‌ معلوم‌ مي شود كه‌ بانك ها، تجارت‌ ربايي‌ خيلي دارند، در اين‌ صورت‌ دريافت‌ سود مذكور چه‌ حكمي‌ دارد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف . چنانچه‌ رعايت‌ عقود شرعيه‌ را بنمايند، يا اينكه‌ وكالت‌ مطلقه‌ به‌ مسؤولين‌ بانك‌ داده‌ شود كه رعايت‌ اين‌ عقود را بنمايند، حلال‌ است .
ب . چنانچه‌ رعايت‌ عقود شرعيه‌ را بنمايند، يا اينكه‌ وكالت‌ مطلقه‌ به‌ مسؤولين‌ بانك‌ داده‌ شود كه‌ رعايت اين‌ عقود را بنمايند، حلال‌ است .»5
سؤال
الف . با توجه‌ به‌ نظرات‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ ـ قدس سره‌ ـ در خصوص‌ بطلان‌ حيله هاي‌ ربوي ، آياسپردن‌ پول‌ در بانك ، تحت‌ عنوان‌ سپرده‌ ثابت‌ و استفاده‌ از سودي‌ كه‌ از طرف‌ بانك‌ به‌ صورت علي الحساب‌ پرداخت‌ مي شود جايز است ؟
ب . آيا سود بانك‌ رباست ؟ اگر ربا محسوب‌ مي شود جزء كدام‌ يك‌ از اقسام‌ ربا به‌ حساب‌ مي آيد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف . چنانچه‌ رعايت‌ عقود شرعيه‌ را بنمايد، يا اينكه‌ وكالت‌ مطلقه‌ به‌ مسؤولين‌ بانك‌ داده‌ شود كه‌ رعايت اين‌ عقود را بنمايند، حلال‌ است .
ب . هرگاه‌ آيين نامه‌ بانك ها ـ مبني‌ بر رعايت‌ عقود شرعيه‌ ـ عمل‌ شود و يا مسؤولين‌ بانك‌ بگويند عمل مي كنيم ، اشكالي‌ ندارد.»6

 

سؤال
چنانچه‌ شخصي‌ مبلغي‌ پول‌ به‌ عنوان‌ سپرده‌ سرمايه‌ گذاري‌ بلند مدت‌ با تعيين‌ سودعلي الحساب‌ يك‌ ساله‌ يا دو ساله‌ يا پنج‌ ساله‌ به‌ بانك‌ بسپارد، آيا گرفتن‌ سود جايز است‌ يا خير؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«اگر عملكرد بانك ها به‌ صورت‌ مضاربه‌ صحيح‌ باشد و در ضمن‌ آن‌ اعلام‌ شود، علي الحساب‌ سودي‌ به افراد پرداخت‌ مي شود و در آخر سال‌ هم‌ بانك ها سود مضاربه‌ را محاسبه‌ مي كنند اشكالي‌ ندارد.»7

 

سؤال
اينجانب‌ فتواي‌ شريفه‌ معظم له‌ در ارتباط با سودهاي‌ سپرده‌ بانكي‌ را مشاهده‌ كرده ام‌ امامع الاسف‌ چون‌ سواد فقهي‌ حقير كم‌ است‌ نتوانستم‌ چيزي‌ از آن‌ متوجه‌ شوم .اكنون‌ پدر اين جانب مغازه اي‌ دارد كه‌ حدودا 50 ميليون‌ تومان‌ آن‌ را مي خرند و چون‌ پدرم‌ پير شده‌ و ديگر تقريبا توان مغازه داري‌ ندارد لذا قصد دارد مغازه‌ را به‌ قيمت‌ 50 ميليون‌ تومان‌ بفروشد و پول‌ آن‌ را در بانك گذاشته‌ هر ماه‌ سود آن‌ راگرفته‌ خرج‌ معاش‌ يوميه‌ كند، لذا ما تصميم‌ گرفتيم‌ قبل‌ از اين‌ كار اول‌ از نظرشرعي‌ مطمئن‌ شويم‌ كه‌ اين‌ سود حلال‌ است‌ به‌ بانك‌ مراجعه‌ كرديم‌ گفتند ما علي الحساب‌ 18% سودمضاربه اي‌ مي دهيم‌ حال‌ سؤال‌ بنده‌ از شما اين‌ است‌ كه‌ اگر ما اين‌ كار را بكنيم‌ آيا سود مأخوذه‌ ازبانك‌ حلال‌ است‌ يا خير؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«همان طوري‌ كه‌ قبلا جواب‌ داده‌ شده‌ اگر سپرده‌ به‌ صورت‌ مضاربه‌ شرعي‌ باشد اشكال‌ ندارد و مضاربه‌ آن است‌ كه‌ انسان‌ پولي‌ را به‌ كسي‌ بدهد كه‌ او با آن‌ پول‌ خريد و فروش‌ كند و هرچه‌ سود حاصل‌ شد بين‌ آنهابرحسب‌ قرارداد به‌ اين‌ نحو باشد كه‌ هرچه‌ اين‌ پول‌ در خريد و فروش‌ سود كرد نصف‌ آن‌ يا ثلث‌ آن‌ يا ربع‌ آن‌ ومانند اينها مال‌ مالك‌ و بقيه‌ مال‌ عامل‌ باشد نه‌ اينكه‌ معين‌ كنند كه‌ مثلا عامل‌ ماهي‌ فلان‌ مبلغ‌ بدهد. بلي‌ اگرقرارداد را به‌ نحو صحيح‌ مذكور منعقد كردند مالك‌ مي تواند به‌ عامل‌ بگويد ماهي‌ فلان‌ مبلغ‌ علي الحساب‌ به من‌ بده‌ تا در آخر سال‌ تسويه‌ حساب‌ مي كنيم‌ و در آخر سال ، مالك‌ به‌ عامل‌ بگويد آنچه‌ در اين‌ مدت‌ سهم‌ سودمن‌ بر حسب‌ قرارداد بوده‌ آن‌ را مصالحه‌ كردم‌ به‌ همين‌ مبالغي‌ كه‌ ماه‌ به‌ ماه‌ به‌ من‌ داده اي‌ حال‌ اگر بانك‌ به‌ اين نحو عمل‌ نمايد اشكال‌ ندارد و چنانچه‌ توضيح‌ بيشتر لازم‌ باشد مي توانيد به‌ حضرات‌ علماء اعلام‌ محل مراجعه‌ نمائيد ان شاءالله‌ موفق‌ باشيد و اگر پول‌ بدهد و طرف‌ را وكيل‌ كند كه‌ به‌ نحو شرعي‌ با آن‌ معامله‌ كند ومقداري‌ به‌ عنوان‌ حق الوكاله‌ براي‌ خود بردارد و بقيه‌ را به‌ صاحب‌ پول‌ بدهد نيز اشكال‌ ندارد والله العالم .»8

 

سؤال
اين جانب‌ پولي‌ را به‌ عنوان‌ سپرده‌ در بانك‌ گذارده ام ، با چه‌ شرايطي‌ مي توانم‌ از سودي‌ كه‌ خودبانك‌ مي دهد استفاده‌ كنم ؟ و اصلا اخذ اين‌ سود جايز هست ؟
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«در صورتي‌ كه‌ به‌ صورت‌ مضاربه‌ و جعاله‌ و امثال‌ آن‌ از عقود شرعيه‌ با بانك‌ قرارداد كنيد و اطمينان‌ داشته باشيد كه‌ با آن‌ عقود عمل‌ شود، جايز است ; در غير اين‌ صورت‌ بايد شرط سود نكنيد و با سودي‌ كه‌ بانك خودش‌ مي پردازد، معامله‌ مجهول المالك‌ بكنيد، والله‌ العالم .»9

 

سؤال
حكم‌ سودي‌ كه‌ بانك ها به‌ پس اندازها اختصاص‌ مي دهند، چيست ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«چنانچه‌ سپرده گذار بانك‌ را وكيل‌ كند كه‌ با پول‌ او معامله‌ شرعي‌ انجام‌ دهد، و اطمينان‌ داشته‌ باشد كه‌ به اين‌ قرارداد عمل‌ مي شود، گرفتن‌ زيادي‌ مانعي‌ ندارد; و در غير اين‌ صورت ، پولي‌ راكه‌ به‌ بانك‌ مي دهد قرض محسوب‌ مي شود و نبايد در آن ، شرط زيادي‌ كنند، والا ربوي‌ و حرام‌ خواهد شد; و آنچه‌ را كه‌ زيادتر از پولش‌ ازبانك‌ مي گيرد بدون‌ معامله‌ شرعي‌ ابتدا بايد آن‌ زيادي‌ را تخميس‌ كند و بعد در آن‌ بقيه‌ تصرف‌ كند، و از چهارپنجم‌ زيادي‌ هم‌ اگر چيزي‌ در آخر سال‌ باقي‌ ماند آن‌ را هم‌ تخميس‌ كند، والله العالم .»10

 

سؤال
سپرده هاي‌ بانك ها با سود معين‌ 18% چه‌ حكمي‌ دارد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«چنانچه‌ بانك‌ وكيل‌ باشد كه‌ از طرف‌ سپرده گذار معامله‌ شرعي‌ ـ از طريق‌ اجراي‌ عقود اسلامي‌ با شرايطآن‌ ـ انجام‌ دهد، و اطمينان‌ به‌ عمل‌ به‌ قرارداد هم‌ باشد، گرفتن‌ زيادي‌ مانعي‌ ندارد; و اگر به‌ عنوان‌ قرض‌ باشد كه شرط زيادي‌ در آن‌ كنند، ربوي‌ و حرام‌ است ، والله العالم .»11
سؤال
صاحب‌ سپرده‌ به‌ بانك‌ وكالت‌ با حق‌ توكيل‌ به‌ غير داد كه‌ وجه‌ سپرده‌ را بر طبق‌ قانون‌ عمليات بانكي‌ بدون‌ ربا ـ به‌ نحوي‌ كه‌ صلاح‌ بداند به‌ طور مشاع‌ ـ به‌ كار گرفته‌ و منافع‌ حاصله‌ را پس‌ از كسرحق الوكاله ، مطابق‌ مقررات‌ با داشتن‌ حق‌ مصالحه‌ منافع ، به‌ تناسب‌ مبلغ‌ و مدت‌ وجوه‌ به‌ كار گرفته شده‌ احتساب‌ و پرداخت‌ نمايد، و بانك‌ قبول‌ وكالت‌ نمود، چنين‌ قراردادي‌ درست‌ است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«اگر علم‌ يا اطمينان‌ دارد كه‌ بانك‌ معامله‌ صحيح‌ شرعي‌ انجام‌ مي دهد و حق الوكاله‌ را معين‌ كند، معامله مذكور با بانك‌ مانعي‌ ندارد، والله العالم .»12

 

سؤال
اگر مبلغي‌ را در بانك‌ به‌ عنوان‌ سپرده‌ دراز مدت‌ يا كوتاه‌ مدت‌ قرار دهند آيا دريافت‌ سود حاصل ربا است‌ يا خير؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«اگر سپرده گذار شرط سودكند، سود ربا و حرام‌ است ; ولي‌ در صورتي‌ كه‌ اطمينان‌ داشته‌ باشد بانك‌ به وكالت‌ از سپرده گذار عقود شرعيه‌ را منعقد مي سازد و احكام‌ آنها را رعايت‌ مي نمايد مانعي‌ ندارد كه‌ بانك ماهيانه‌ مبلغي‌ به‌ عنوان‌ قرض‌ از مال‌ بانك‌ به‌ سپرده‌ گذار بدهد و پس‌ از حصول‌ سود به‌ وكالت‌ از وي‌ مبالغ مذكور را كه‌ ماهيانه‌ پرداخت‌ كرده‌ با سهم‌ او از سود مصالحه‌ نمايد، والله العالم .»13

 

سؤال
در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ وضع‌ بانك ها تغيير كرده ، گذاشتن‌ سپرده‌ و گرفتن‌ ماهيانه‌ مبلغي چه‌ صورت‌ دارد و نيز گرفتن‌ وام‌ از بانك‌ و دادن‌ مبلغ‌ بعنوان‌ كارمزد يا چيزي‌ ديگر چه‌ صورت‌ دارد؟
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«اگر بانك‌ با آن‌ پول‌ معاملات‌ شرعي‌ انجام‌ دهد و شرايط آن‌ معاملات‌ را هم‌ رعايت‌ كند و مراجعه‌ كننده هم‌ بانك‌ را وكيل‌ در انجام‌ آن‌ معاملات‌ كند اشكال‌ ندارد و اگر قرض‌ به‌ شرط سود بدهد ربا و حرام‌ است ،والله العالم .»14

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image