به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

حكم عزل قيم منتخب متوفي و نصب قيم ديگر

 حكم عزل قيم منتخب متوفي و نصب قيم ديگر

متن سئوال

 

شخصي‌ دانشمند، تحصيل‌ كرده ، صاحب‌ درجات‌ علمي‌ بين‌ المللي ، و معتقد به‌ اصول‌ اسلامي‌ كه داراي‌ فرزند ذكور محجوري‌ مي باشد، حدود سه‌ سال‌ قبل‌ از فوتش ، يكي‌ از بستگان‌ نسبي‌ و مورداعتمادش‌ را به‌ عنوان‌ قيم‌ فرزندش‌ انتخاب‌ و طبق‌ دستور العمل‌ اداره‌ محترم‌ امور سرپرستي ، اين پيشنهاد خود را با ذكر دقيق‌ دلايلي‌ كه‌ براي‌ خود و زندگي‌ آينده‌ فرزندش‌ مهم‌ است‌ كتبا به‌ اين‌ اداره ابلاغ‌ كرده ، نزديكان‌ خانواده اش‌ را نيز از اين‌ انتخاب‌ خويش‌ مطلع‌ مي سازد. در زمان‌ حيات‌ ايشان مخالفتي‌ با اين‌ پيشنهاد، نه‌ از طرف‌ خويشاوندان‌ و نه‌ از طرف‌ اداره‌ سرپرستي‌ مطرح‌ نشده‌ است .جهت‌ تأكيد بر اين‌ مطلب ، يك‌ سال‌ قبل‌ از فوت‌ نيز در وصيت نامه‌ رسمي‌ و محضري ، مجددا همان شخص‌ مورد اطمينان‌ خود را به‌ عنوان‌ وصي‌ خويش‌ و قيم‌ فرزند محجورش‌ انتخاب‌ و معرفي مي نمايد، و حتي‌ تشخيص‌ صلاحيت‌ قيم‌ بعدي‌ را هم‌ به‌ عهده‌ قيم‌ منتخب‌ خود گذاشته ، ايشان‌ را مكلف مي كند كه‌ براي‌ زمان‌ بعد از فوتش ، به‌ انتخاب‌ خود، قيم‌ شايسته اي‌ را تعيين‌ و معرفي‌ نمايد.
بنابر مراتب‌ فوق ، اولين‌ سؤال‌ اين‌ است : با توجه‌ به‌ قبول‌ وصايت‌ و قيمومت‌ از ناحيه‌ وصي‌ و قيم منتخب‌ آن‌ مرحوم ، و اهتمام‌ ايشان‌ به‌ اعمال‌ اين‌ وظايف‌ طبق‌ موازين‌ شرعي‌ و قانوني‌ و بدون كوچك ترين‌ نشانه‌ انصراف‌ از انجام‌ مسؤوليت هايي‌ كه‌ بر گردن‌ او گذاشته‌ شده ، جايز است‌ بدون هيچ گونه‌ حجت‌ شرعي‌ مبني‌ بر رد صلاحيت‌ قيم‌ منتخب‌ پدر محجور، خواسته‌ مكرر اين‌ پدر را، پس‌ ازفوت‌ ايشان ، ناديده‌ گرفته ، شخص‌ ثالثي‌ را كه‌ نه‌ نسبت‌ سببي‌ و نه‌ نسبت‌ نسبي‌ با محجور دارد، به عنوان‌ قيم‌ محجور نصب‌ كرد؟ به‌ خصوص‌ كه‌ آن‌ مرحوم‌ اين‌ فرد را خوب‌ مي شناخت‌ ولي‌ ايشان‌ را نه براي‌ قيمومت‌ فرزند خود انتخاب‌ كرد و نه‌ براي‌ وصايت‌ خويش .
در صورتي‌ كه‌ چنين‌ موردي‌ به‌ وقوع‌ پيوندد، دومين‌ سؤال‌ اين‌ است : تكليف‌ شرعي‌ اين‌ وصي‌ وقيم‌ چيست ؟ آيا اين‌ قيم‌ منتخب‌ و پيشنهادي‌ پدر مجاز است‌ كه‌ به‌ بهانه‌ انتصاب‌ فرد ديگري‌ به‌ عنوان قيم‌ محجور، از خود سلب‌ مسؤوليت‌ شرعي‌ نموده ، از اعمال‌ وصايت‌ موصي ، كه‌ صراحتا شامل قيمومت‌ و تصدي‌ امور زندگي‌ فرزند محجور هم‌ مي شود، شانه‌ خالي‌ كند؟
ناگفته‌ نماند كه‌ اين‌ فرزند 55 ساله‌ آن‌ مرحوم‌ از سال‌ 1369 محجور شناخته‌ شده ، پدرش‌ در سال 1380 مرحوم‌ شده ، زن‌ و فرزند هم‌ ندارد، و ارث‌ قابل‌ توجهي‌ به‌ ايشان‌ رسيده‌ است .

 

 

 

متن پاسخ
سؤال
1 ـ زيد از جانب‌ مجتهد جامع‌ الشرايط فتوا اجازه‌ تصرف‌ در امور حسبيه‌ و همچنين‌ اجازه‌ تصرف در سهم‌ امام‌ (ع ) در مايحتاج‌ خود دارد، آيا زيد مي تواند در مرافعات‌ و نزاعات‌ مردم‌ قضاوت‌ كند و حكم صادر كند در حالي‌ كه‌ زيد از جانب‌ مجتهد اذن‌ در قضاوت‌ يا وكالت‌ در قضاوت‌ را ندارد؟
2 ـ عمرو وقت‌ مردن‌ وصيت‌ كرده‌ كه‌ بعد از من‌ بر اموال‌ و اولادم‌ خالد را وصي‌ قرار دادم‌ و او بايددر اموالم‌ تصرف‌ و قرض‌ مرا ادا كند و خالد وصيت‌ را قبول‌ نموده‌ و بعد از فوت‌ عمرو در اموالش تصرف‌ هم‌ كرده‌ ـ حالا يك‌ نفر روحاني‌ كه‌ اجازه‌ در امور حسبيه‌ از جانب‌ مجتهد دارد وصي‌ عمرو را(يعني‌ خالد را) بر كنار كرده‌ و شخص‌ ديگر را قيم‌ قرار داده‌ مثلا (دايي‌ يتيم‌ را قيم‌ قرار داده ) و عم‌ يتيم كه‌ روحاني‌ است‌ و اجازه‌ در امور حسبيه‌ دارد از جانب‌ مجتهد جامع‌ شرايط ـ و هم‌ اهل‌ محله‌ يتيم مي باشد. حالا آيا بركنار كردن‌ خالد از وصي‌ بودن‌ جايز است‌ يا نه ؟ در صورتي‌ كه‌ خالد بر كنار شودعم‌ يتيم‌ كه‌ هم‌ اهل‌ محله‌ و اهل‌ خبره‌ به‌ امور يتيم‌ است‌ و بدون‌ اخذ اجرت‌ كار مي كند مقدم‌ است‌ يا آن روحاني‌ كه‌ يك‌ نفر را قيم‌ قرار داده‌ و از مال‌ يتيم‌ اجرت‌ هم‌ مي گيرد مقدم‌ است ؟ و در صورت‌ عدم‌ جوازبركناري‌ خالد و يا مقدم‌ بودن‌ عم‌ يتيم‌ نسبت‌ به‌ امور يتيم ، اموالي‌ كه‌ به‌ دست‌ آن‌ روحاني‌ تلف‌ شده‌ اوضامن‌ است‌ يا نه ؟1

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ خامنه اي
«1 ـ اگر زيد مجتهد نيست‌ و از طرف‌ ولي‌ امر براي‌ قضا نصب‌ نشده‌ است‌ حق‌ قضا ندارد و اجازه‌ امورحسبيه ، اذن‌ در قضا نيست .
2 ـ كسي‌ كه‌ از طرف‌ ميت‌ وصي‌ و قيم‌ بر اطفال‌ او شده‌ بر ديگران‌ مقدم‌ و با وجود او نوبت‌ به‌ ولايت‌ حاكم نمي رسد و نمي تواند او را عزل‌ كند، بلي‌ در صورت‌ خيانت‌ قيم‌ و اثبات‌ آن‌ نزد حاكم‌ شرع ، حاكم‌ حق‌ عزل‌ داردو در غير اين‌ صورت‌ نمي تواند دخالت‌ كند و اگر دخالت‌ كند و ديگري‌ در مال‌ صغير تصرف‌ كند موجب‌ ضمان است .»

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image