به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

‌خواهان دادخواست خود را در حالي که تمبر دادرسي در آن ابطال نشده ارائه مي‌کند

 نشست قضايي دادگستري بجنورد

پرسش:
‌خواهان دادخواست خود را در حالي که تمبر دادرسي در آن ابطال نشده ارائه مي‌کند. دفتر دادگاه بابت هزينه دادرسي اخطار رفع نقص صادر کرده و خواهان قبل از اتمام موعد 10 روز دادخواست اعسار از هزينه دادرسي را تـقـديم دادگاه مي‌نمايد. با توجه به اين‌که خواهان هزينه دادرسي را پرداخت نکرده، آيا دفتر دادگاه مکلف است وفق ماده 54 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دفتري صادر کند يا اين که با توجه به ارائه دادخواست اعسار از هزينه دادرسي، دادگاه ابتدا نسبت به ادعاي اعسار رسيدگي مي‌کند؟

 

پاسخ:
اتفاق نظر
در ماده 505 قانون آيين دادرسي مدني چنين آمده است: "ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب دادخواست جداگانه نيز ممکن است." ‌در اين ماده به‌صراحت قيد شده است که مي‌‌توان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي را جداگانه طرح کرد. ‌بر اين اساس، قانون‌گذار اين حق را براي خواهان قائل شده که دادخواست اعسار خود را بعد از ارائه دادخواست اصلي و به طور جداگانه طرح کند. بنابراين ارائه دادخواست اعسار پس از دادخواست اصلي به منزله ارائه توأمان هر دو دادخواست است. همان ‌گونه که اگر خواهان ضـمـن دادخـواسـت اصـلـي، اعـسـار از هـزينه دادرسي را نيز مطرح کند، نمي‌توان قرار رد دفـتـري صادر کرد، به همين ترتيب چنانچه خواهان پس از اخطار رفع نقص، دادخواست اعسار از هزينه دادرسي را ارائه نمايد، نمي‌توان قرار رد دفتري صادر نمود؛ بلکه دادگاه بايد ابتدا نسبت به اعسار رسيدگي کند. چنانچه پس از رسيدگي به موضوع اعسار، عدم اعسار احراز شد، براي پرداخت هزينه دادرسي اخطار رفع نقص صادر شده و در اين مرحله در صورت عدم پرداخت، قرار رد دفتري صادر مي‌شود.براي تأييد اين ديدگاه مي‌توان از وحدت ملاک ذيل ماده 55 قانون آيين دادرسي مدني نيز استفاده کرد. در اين ماده آمده است: <در هر مورد که هزينه انتشار آگهي ظرف يک ماه از تــاريــخ ابــلاغ اخـطــاريــه دفـتــر تــأديـه نـشـود، دادخواست توسط دفتر رد خواهد شد. اين قرار ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل شکايت در دادگاه است.>براساس اين ماده، اگر اعسار از پرداخت هزينه نشر آگهي پس از اخطار رفع نقص به دادگاه ارائه شود دادگاه مکلف است ابتدا به ادعاي اعسار رسيدگي کند و حق ندارد تا قبل از تعيين تکليف در خصوص اعسار و اثبات عدم اعسار قرار رد دفتري صادر نمايد. اين موضوع را مي‌توان به اعسار از پرداخت هزينه دادرسي نيز تسري داد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image