به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

دادخواستي به خواسته تجديدنظرخواهي در خارج از مهلت قانوني

 

نشست قضايي دادگستري بابل، دي 88

پرسش:
دادخواستي به خواسته تجديدنظرخواهي در خارج از مهلت قانوني تقديم و دعواي اعسار از پرداخت هزينه تجديدنظرخواهي نيز ضم دادخواست يا جداگانه مطرح مي گردد. آيا مي توان نسبت به اعمال تبصره 2 ماده 339 قانون آيين دادرسي مدني قبل از رسيدگي به دعواي اعسار اقدام کرد؟ در صورتي که پاسخ مثبت باشد در خصوص دعواي اعسار چه اقدامي بايد کرد؟ در هر حال آيا مي¬توان رأي تجديدنظرخواسته را قطعي دانست و به درخواست ذينفع برگه اجراييه را صادر نمود؟

 

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
با توجه به ماده 51 آيين دادرسي مدني مشخص نمودن خواسته و بهاي آن جهت تکميل دادخواست ضروري است. لذا در فرض سؤال به لحاظ معد نبودن براي رسيدگي نمي توان قرار رد صادر نمود. همچنين اگر دادخواست خارج از مهلت تقديم شود، نمي توان دستور تعيين وقت صادر نمود. چون اگر قايل به صدور قرار رد باشيم و دادگاه تجديدنظر قرار صادره را نقض نمايد در اين صورت تکليف نقش تمبر چه خواهد شد و با وحدت ملاک از ماده 383 قانون آيين دادرسي مدني نيز مي توان به چنين پاسخي دست يافت.
ب) نظر اقليت
از آنجا که تجديدنظرخواهي خارج از مهلت است، نهايتاً بايد تقاضا را رد نمود رسيدگي به دعواي اعسار از هزينه تجديدنظرخواهي کار عبث است و هر دو دعوا (اعسار و تجديدنظرخواهي خارج از نوبت) رد مي شود.

 


نظر کميسيون
هنگامي قاضي دادگاه بدوي حق اظهارنظر و صدور رأي در پرونده تجديدنظر را وفق مقررات قانون آيين دادرسي مدني دارا مي باشد که پرونده از حيث مقررات شکلي تکميل باشد و فقدان تمبر هزينه دادرسي و يا طرح دعواي اعسار از تأديه آن مبين وجود نقص شکلي و عدم امکان اظهارنظر قضايي نسبت به اصل موضوع مي باشد. لذا بدواً لازم است تکليف نقص پرونده و يا دعواي اعسار از هزينه دادرسي، مشخص شود و سپس عندالاقتضاء نسبت به طرح دادخواست تجديدنظرخواهي خارج از مهلت اظهارنظر نمود. راجع به قسمت آخر سؤال، چون وفق ماده 347 قانون مذکور رأي قابل تجديدنظر، قابليت اجرا ندارد بنابراين، تا زماني که تکليف دادخواست تجديدنظر هر چند خارج از مهلت روشن نشده، نمي توان نسبت به آن اجراييه صادر کرد. نظر اکثريت تاحدي که با اين نظر منطبق است مورد تأييد مي-باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image