دادگاه انقلاب با پذيرش صلاحيت خود، رأي بر محکوميت متهم صادر کرده است.

 

‌نشست قضايي دادگستري قم

پرسش:
دادگاه انقلاب با پذيرش صلاحيت خود، رأي بر محکوميت متهم صادر کرده است. متهم نسبت به رأي صادره درخواست تجديدنظر کرده و پرونده براي بررسي به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر ارجاع گرديده است. چنانچه شعبه مذکور رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي تشخيص دهد، آيا مي‌تواند رأي صادره را نقض کند؟

 

پاسخ:
الف)نظر اکثريت
ماده 249 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري به دادگاه‌هاي تجديدنظر اجازه داده است، چنانچه رأي توسط دادگاهي فاقد صلاحيت ذاتي صادر شده باشد، آن را نقض و به مرجع صالح ارسال کند. تشخيص دادگاه تجديدنظر اول مبني بر ارجاع موضوع به دادگاه انقلاب، نمي‌تواند اختيارات دادگاه تجديدنظر دوم را که به اعتراض نسبت به رأي دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌کند، سلب نمايد.
ب) نظر اقليت
رأي دادگاه عالي درخصوص تعيين مرجع صلاحيت‌دار به منظور رسيدگي به پرونده اعم از اين‌که در مقام رسيدگي به اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه باشد يا در مقام رسيدگي به اعتراض يکي از اصحاب دعوا براي دادگاه‌هاي بدوي لازم‌الاتباع است. پس از آن دادگاه تجديدنظر که به اعتراض نسبت به رأي دوم رسيدگي مي‌کند، نمي‌تواند نسبت به موضوع صلاحيت که پيش از اين درباره آن تعيين تکليف شده، اظهارنظر کند؛ بلکه ماهيتاً دعوا را رسيدگي و درباره اعتراض تصميم ماهوي اتخاذ نمايد. رسيدگي مکرر به موضوع صلاحيت در دادگاه‌هاي تجديدنظر موجب تسلسل است و توجيه منطقي و قانوني ندارد.

 

نظريه گروه:
هرچند پرسش مطرح شده مبهم است؛ اما از نظريه‌هاي ابرازشده اين چنين برمي‌آيد که يک بار شعبه‌اي از دادگاه‌هاي تجديدنظر در مقام حل اختلاف بين دادگاه عمومي و انقلاب، رأي به صلاحيت دادگاه انقلاب صادر نموده و اين دادگاه هم ماهيتاً به موضوع رسيدگي و حکم صادر کرده است، اين حکم مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته است. پرسش اين است آيا دادگاهي که به درخواست تجديدنظر رسيدگي مي‌کند، مي‌تواند وارد موضوع صلاحيت شود و رأي بدوي را بدين جهت نقض نمايد؟ نظر اقليت مورد تأييد است و موضوع صلاحيت مفروغ‌عنه مي‌باشد. بنابراين، دادگاه تجديدنظر بايد رأي را ماهيتاً مورد بررسي قرار دهد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image