به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

دادگاه تجديدنظر، دادگاه صادرکننده حکم بدوي را غيرصالح و رسيدگي به موضوع را در صلاحيت مرجع غيرقضايي تشخيص داده است.

 

نشست قضايي دادگستري تبريز

پرسش:
دادگاه تجديدنظر، دادگاه صادرکننده حکم بدوي را غيرصالح و رسيدگي به موضوع را در صلاحيت مرجع غيرقضايي تشخيص داده است. حال دادگاه مذکور بايد پرونده را بعد از نقض رأي مستقيماً به مرجع غيرقضايي صالح ارسال کند يا در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني آن را جهت تشخيص صلاحيت به ديوان عالي  کشور بفرستد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني مخصص کليت ماده 352 اين قانون بوده که رأي وحدت رويه شماره 660 – 19/1/1382 ديوان عالي کشور نيز مؤيد مراتب است و بايد دادگاه تجديدنظر پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال کند؛ هرچند در عمل ممکن است اشکالاتي پيش آيد.
ب) نظر اقليت
ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني مربوط به محاکم عمومي و انقلاب و نظامي است و با عنايت به صراحت ماده 352 قانون صدرالذکر دادگاه تجديدنظر بايد پرونده را به مرجع ذي صلاح هر چند مرجع غيرقضايي باشد ارسال نمايد و پرونده به ديوان عالي کشور ارسال نمي شود.
نظريه کميسيون
به موجب ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، چنان چه بين دادگاه عمومي و مرجع غير قضايي اختلاف در صلاحيت حادث شود، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال مي شود. رأي وحدت رويه شماره 66- 19/1/1382 هيأت عمومي ديوان عالي کشور مؤيد اين معني است.
حال اگر پس از حدوث اختلاف و يا اين که دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت کرده و يا خود را صالح بدانند و پرونده به دادگاه تجديدنظر استان ارسال گردد، دادگاه مذکور بايد مستقيماً پرونده را بدون اظهارنظر به ديوان عالي کشور ارسال کند تا به موضوع رسيدگي شود. دادگاه تجديدنظر در اين مورد صالح به رسيدگي نيست.
ولي اگر دادگاه تجديدنظر دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد، رأي نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال مي نمايند.
اين مورد با آن چه در ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني آمده، متفاوت است، زيرا در اين جا دادگاه عمومي اصولاً فاقد صلاحيت بوده و حال آن که در ماده 28 بين دادگاه عمومي و دادگاه غيرقضايي در صلاحيت اختلاف حاصل شده است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image