به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي تمکين در صورتي که محل سکونت زوجه جايي غير از محل زندگي مشترک و يا خدمت او باشد

 

دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي تمکين در صورتي که محل سکونت زوجه جايي غير از محل زندگي مشترک و يا خدمت او باشد

نشست قضايي دادگستري بهشهر
پرسش:
در پي بروز اختلاف خانوادگي، زوجه محل زندگي مشترک واقع در شهرستان بهشهر را به قصد منزل پدري خود در شهرستان ساري ترک مينمايد. با توجه به اين که وي در شهرستان نکا به عنوان معلم خدمت ميکند، کدام دادگاه براي رسيدگي به دعواي تمکين صالح است؟

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
از آنجا که در حال حاضر زوجه در منزل پدرياش واقع در شهرستان ساري زندگي ميکند، اقامتگاه مشاراليها شهرستان ساري محسوب ميشود. بنابراين با استناد به ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب، محاکم ساري براي رسيدگي به دعواي تمکين صالح هستند.
ب) نظر اقليت
ديدگاه اول: با عنايت به ماده 1002 قانون مدني، در صورتي که مرکز امور اشخاص جايي غير از محل سکونت آنها باشد، مرکز امور اقامتگاه محسوب ميشود. در ما نحن فيه چون زوجه در شهرستان نکا معلم است، به دعواي تمکين در نکا رسيدگي خواهد شد.
ديدگاه دوم: با عنايت به اين که به موجب ماده 1005 قانون مدني، اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است؛ مگر اين که با رضايت وي يا اجازه محکمه مسکن عليحده اختيار کرده باشد، بنابراين در فرض پرسش چون ترک محل زندگي مشترک بدون رضايت شوهر و اجازه محکمه بوده، همان دادگاه محل سکونت صالح به رسيدگي ميباشد.

 


نظريه گروه:
طبق ماده 1005 قانون مدني، اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است؛ اما وقتي زني بر اثر اختلاف خانوادگي محل زندگي مشترک را ترک ميکند، محل اقامت او محلي است که در آنجا ساکن است. بنابراين در اين فرض که زوجه اقامتگاه شوهر خود را به قصد منزل پدرش در شهرستان ساري ترک کرده و در آنجا مقيم است، هرچند که در نکا به عنوان معلم خدمت ميکند، اقامتگاه وي شهرستان ساري است و دادگاه ساري صالح به رسيدگي به دعواي تمکين ميباشد.
اگرچه ماده 1002 قانون مدني مقرر داشته است: «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلي است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصي غير از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب ميشود» و محل کار زوجه شهرستان نکا ميباشد؛ اما با توجه به نحوه کار و نزديکي نکا به ساري، نکا محل اقامت زوجه محسوب ميشود و اقامتگاه زوجه خارج از مقوله مقررات ماده 1002 قانون مدني است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image