در خصوص بازداشت محکوم‌عليه در صورت داشتن مال

 در خصوص بازداشت محکوم‌عليه در صورت داشتن مال

نظريه مشورتي شماره 8799/7 مورخ 28 بهمن‌ماه 1382
با داشتن مال و دسترسي به آن نمي‌توان محکوم عليه را بازداشت کرد.

 

‌پرسش
بعضي از محکوم عليهم داراي اموالي معادل محکوم به يا بيشتر از آن هستند. چنانچه پس از صدور اجراييه محکوم عليه از معرفي آن خودداري نمايد؛ اما محکوم له و يا دادگاه به آن دسترسي داشته باشد، آيا بايد محکوم عليه را بازداشت نمود يا از اموال متعلق به محکوم عليه، محکوم‌به را استيفا کرد؟

 


نظريه مشورتي اداره کل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه

 


چـنـانچه مال معرفي شده طبق نظر کارشناس تکافوي پرداخت محکوم‌به را داشته است، بازداشت محکوم عليه به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي توجيه قانوني ندارد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image