درخصوص جرايمي که در صلاحيت دادگاه انقلاب است و در حوزه قضايي بخش به وقوع مي‌پيوندد، تکليف چيست

 

نشست قضايي دادگستري قم

پرسش:
درخصوص جرايمي که در صلاحيت دادگاه انقلاب است و در حوزه قضايي بخش به وقوع مي‌پيوندد، تکليف چيست؟ آيا دادسراي شهرستان مربوط تکليفي درخصوص رسيدگي به اين قبيل پرونده‌ها دارد؟

 

پاسخ:
الف)نظر اکثريت
با توجه به قسمت اخير بند (الف)‌ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، در حوزه قضايي بخش وظيفه دادستان را دادرس علي‌البدل برعهده دارد. همچنين مطابق بند (و) همين ماده، تحقيقات مقدماتي کليه جرايم برعهده بازپرس است و در جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان نيست، دادستان (در بخش‌ها دادرس علي‌البدل به جانشيني دادستان)‌نيز داراي کليه وظايف و اختياراتي است که براي بازپرس مقرر مي‌باشد. وفق تبصره 6 ماده مذکور در حوزه قضايي بخش، رئيس يا دادرس علي‌البدل دادگاه در جرايمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان است، به جانشيني بازپرس تحت نظارت دادستان مربوط اقدام و در ساير جرايم مطابق قانون رسيدگي و اقدام به صدور رأي خواهد کرد. با توجه به اين مراتب اولاً، رئيس يا دادرس علي‌البدل دادگاه‌هاي عمومي مستقر در بخش درخصوص جرايمي که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه کيفري استان است، به جانشيني بازپرس و تحت نظارت دادستان عمومي و انقلاب شهرستان تحقيق و اقدام مي‌کند. همچنين رأي وحدت رويه هيئت عمومي به شماره 664 مورخ 30 دي1382 مقررات تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب که به موجب آن رسيدگي به جرايمي را که مجازات قانوني آنها اعدام مي‌باشد، در صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري استان قرار داده است، منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي اعلام داشته است.
ثانياً، در جرايم داخل در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب، دادرس علي‌البدل جانشين دادستان است که در صورت تحقق بزه و توجه اتهام مکلف است پس از انجام تحقيقات مقدماتي در صورت اعتقاد به مجرميت، با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کند. دادگاه انقلاب يک دادگاه اختصاصي است و رسيدگي به جرايم مندرج در ماده 5 همين قانون مطلقاً در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب است و دادگاه بخش صلاحيت رسيدگي به جرايم مندرج در ماده 5 مذکور را ندارد؛ مگر در مواردي که براي رئيس حوزه قضايي بخش ابلاغ دادرس علي‌البدل دادگاه انقلاب هم صادر شده باشد که در اين صورت دادگاه انقلاب نيز در بخش تشکيل شده محسوب مي‌شود و دادسراي شهرستان تکليفي در اين صورت ندارد.

 


ب)نظر اقليت
رسيدگي به جرايم مندرج در ماده 5 منحصراً در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب مي‌باشد و از طرفي اصل بر اين است که در کليه جرايم پرونده‌ها بايد از مسير دادسرا وارد دادگاه شوند؛ مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد (از جمله تبصره 6 ماده 3 قانون مذکور)، رئيس يا دادرس حوزه قضايي بخش صلاحيت رسيدگي ماهيتي يا انجام تحقيقات را ندارد و دادگاه بخش پرونده‌ها را بايد با انجام تحقيقات و اتخاذ تصميم به دادسراي مرکز شهرستان که در معيت دادگاه انقلاب است، ارسال کند.

 


نظريه گروه:
آنچه در قسمت آخر بند (الف) ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده <در حوزه قضايي بخش وظيفه دادستان را دادرس علي‌البدل برعهده دارد ...>، مربوط به حضور در جلسه دادگاه و دفاع از حقوق عمومي به جاي دادستان است. بنابراين، عبارت مذکور نمي‌تواند مستند رسيدگي به جرايم مربوط به دادگاه انقلاب و صدور کيفرخواست از سوي دادرس دادگاه بخش باشد. درخصوص جرايمي که در حوزه دادگاه بخش اتفاق افتاده؛ ولي در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب است، قاضي دادگاه بخش بايد بر اساس ماده 23 قانون آيين دادرسي کيفري اقدام نموده و پرونده را به دادسرايي که در معيت دادگاه انقلاب شهرستان يا استان مربوط قرار دارد، ارسال نمايد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image