درخواست تجديدنظر در زمان واخواهي حکم غيابي

 

درخواست تجديدنظر در زمان واخواهي حکم غيابي

پرسش:
شاکي نسبت به رأي غيابي صادر شده از سوي دادگاه بدوي که هنوز ابلاغ واقعي به محکوم‌عليه نشده و حق واخواهي نيز همچنان محفوظ مي‌باشد، درخواست تجديدنظرخواهي مي‌نمايد. محاکم بدوي در صورت ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر با چه تکليفي مواجه مي‌باشند؟ در صورت صدور رأي از سوي دادگاه تجديدنظر، رأي اصدار يافته حضوري است يا غيابي؟

 

پاسخ:
با توجه به بند (ب) ماده 239 قانون آيين دادرسي کيفري، شاکي خصوصي مي‌تواند نسبت به رأي صادر شده درخواست تجديدنظر نمايد؛ اعم از اين‌که حکم صادر شده حضوري باشد يا غيابي. دادگاه تجديدنظر نيز نسبت به تجديدنظرخواهي شاکي رسيدگي و رأي مقتضي را صادر مي‌کند و چنانچه محکوم‌عليه حضور نيافته و لايحه‌اي نيز نداده باشد، رأي دادگاه تجديدنظر در مورد مشاراليه، غيابي خواهد بود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image