ديه شكستگي استخوان‌هاي كف دست و بند انگشت

 

ديه شكستگي استخوان‌هاي كف دست و بند انگشت

متن سئوال
ب . آيا استخوان هاي‌ كف‌ دست‌ ديه‌ مقدره‌ دارد يا بايد ارش‌ تعيين‌ شود؟ و آيا مي شود گفت‌ چون استخوان هاي‌ انگشتان‌ به‌ كف‌ دست‌ مرتبط است‌ ديه‌ استخوان هاي‌ كف‌ دست‌ را مي توان‌ مثل‌ انگشتان‌ حساب كرد؟
ج . ديه‌ شكستگي‌ يك‌ بند از استخوان‌ انگشت‌ آيا خمس‌ ديه‌ همان‌ بند است‌ يا خمس‌ ديه‌ انگشت‌ دست ؟

 

 

متن پاسخ

نظر به‌ اين‌ كه‌ براي‌ كف‌ دست‌ به‌ تنهايي ، ديه‌ مقدري‌ در شرع‌ ذكر نشده‌ است ، لذا در صورت‌ شكستن‌ آن نيز، بايد ارش‌ آن‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ شود. لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ كه‌ كف‌ دست‌ با انگشتان‌ تا زند، يك‌ دوم‌ ديه دارد لكن‌ اگر انگشتان‌ قبلا قطع‌ شده‌ باشند، مجموع‌ انگشتان‌ يك‌ دست‌ يك‌ دوم‌ ديه‌ و مقدار باقيمانده‌ از دست يعني‌ كف‌ آن ، فقط ارش‌ خواهد داشت . لذا شكستگي‌ استخوان‌ كف‌ نيز مشمول‌ ارش‌ است .1
3 ـ در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ شماره‌ 3 نيز، بايد بدانيم‌ كه‌ مقنن‌ در ماده‌ 425 و 442 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مصوب 1370، پاسخ‌ اين‌ سؤال‌ را روشن‌ نموده‌ است‌ و در چنين‌ مواردي‌ خمس‌ ديه‌ همان‌ بند از انگشت‌ محاسبه‌ وپرداخت‌ مي شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image