به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

ديه شكستگي درشت ني و نازك ني در اثر تصادف

 

ديه شكستگي درشت ني و نازك ني در اثر تصادف

متن سئوال

 

در اثر وقوع‌ تصادفي‌ صدمات‌ ذيل‌ به‌ مصدوم‌ وارد مي گردد:
1 ـ شكستگي‌ استخوان‌ درشت‌ ني‌ پاي‌ چپ‌ كه‌ بدون‌ عيب‌ بهبود يافته
2 ـ شكستگي‌ استخوان‌ نازك‌ ني‌ پاي‌ چپ‌ در دو نقطه‌ كه‌ يكي‌ از آنها هم‌ سطح‌ با شكستگي‌ درشت ني‌ همين‌ پا بوده‌ و ديگري‌ در قسمت‌ فوقاني‌ اين‌ استخوان‌ قرار دارد و بدون‌ عيب‌ هم‌ جوش‌ خورده اند.حال‌ با عنايت‌ به‌ قانون‌ در مورد ميزان‌ ديه‌ و احيانا ارش‌ صدمات‌ مزبور ساكت‌ ميباشد. با توجه‌ به مباني‌ فقهي‌ اعلام‌ فرمائيد كه‌ آيا با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ همه‌ صدمات‌ در اثر يك‌ ضربه‌ و در يك‌ عضو ايجادشده‌ يك‌ شكستگي‌ محسوب‌ مي شوند و يك‌ ديه‌ به‌ آن‌ تعلق‌ مي گيرد يا بيش‌ از يك‌ ديه‌ و در صورت اخير علاوه‌ بر ديه‌ يا ديات‌ آيا ارش‌ نيز به‌ آن‌ تعلق‌ مي گيرد يا خير و در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ پاسخ ،مبناي‌ محاسبه‌ ارش‌ و اين‌ كه‌ به‌ چه‌ صدماتي‌ ارش‌ تعلق‌ مي گيرد مشخص‌ گردد.

 

 

 

متن پاسخ
در صورتي‌ كه‌ در يك‌ حادثه‌ استخوان‌ نازك ني‌ و درشت ني‌ ساعد دست‌ يا ساق‌ پا شكسته‌ شود، گرچه اطلاق‌ ماده‌ 442 ق .م .ا. مقتضي‌ تعدد ديه‌ است ، ولي‌ در بين‌ فقهاء در اين‌ خصوص‌ دو نظريه‌ مطرح‌ مي باشد:
نظريه‌ نخست : برخي‌ از فقهاء اين‌ مورد را از مصاديق‌ تعدد شكستگي‌ محسوب‌ نموده‌ و براي‌ آن‌ ديه‌ متعددلازم‌ مي داند، به‌ عنوان‌ نمونه‌ دو استفتاء زير ارائه‌ مي شود:

 

سؤال
در فرض‌ شكستگي‌ استخوان هاي‌ درشت ني‌ و نازك ني‌ پا در اثر تصادف‌ يا امور ديگر آيا يك‌ ديه لازم‌ است‌ يا براي‌ هر يك‌ از استخوان ها ديه اي‌ جداگانه ؟

 

پاسخ
«اظهر تعدد ديه‌ است‌ چون‌ كسر متعدد است .»1

 

سؤال
با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ در نحوه‌ تعلق‌ ديه‌ به‌ استخوان هاي‌ پنجگانه‌ دست‌ و پا كه‌ در امتداداستخوان هاي‌ انگشتان‌ قرار گرفته اند و اصطلاحا به‌ آن ها متاكارپ‌ گفته‌ مي شود ترديد وجود دارد وهمچنين‌ در كليه‌ اعضايي‌ كه‌ داراي‌ ديه‌ معين‌ شرعي‌ هستند استخوان‌ متعدد است‌ اين‌ ترديد موجوداست‌ زيرا فرع‌ فقهي‌ مربوط به‌ موضوع‌ حكم‌ مسأله‌ را به‌ طور كلي‌ و مطلق‌ و بدون‌ شرح‌ و تفصيل‌ بيان مي كند و مواد قانوني‌ نيز چنين‌ است‌ كه‌ اجمالا متن‌ ماده‌ قانوني‌ (442 ق .م .ا) به‌ شرح‌ ذيل‌ آورده مي شود: «ديه‌ شكستن‌ استخوان‌ هر عضوي‌ كه‌ براي‌ آن‌ عضو ديه‌ معين‌ است‌ خمس‌ آن‌ مي باشد و اگرچنانچه‌ معالجه‌ شود و بدون‌ عيب‌ گردد ديه‌ آن‌ چهار پنجم‌ شكستن‌ آن‌ است‌ و...»
اكنون‌ با توجه‌ به‌ مراتب‌ فوق‌ اين‌ سؤال‌ پيش‌ مي آيد در مواردي‌ كه‌ واقعا استخوان‌ عضو مثل دست‌ و پا متعدد است‌ (منظور كف‌ دست‌ و پا مي باشد) ديه‌ مذكور به‌ پنج‌ قسمت‌ تقسيم‌ مي شود يا هريك‌ از آن ها كه‌ بشكند ولو اين‌ كه‌ بقيه‌ سالم‌ باشند كل‌ ديه‌ ياد شده‌ تعلق‌ مي گيرد و مثلا در ساعد دست و ساق‌ پا كه‌ دو استخوان‌ درشت ني‌ و نازك ني‌ وجود دارد، مسأله‌ از چه‌ قرار است ؟

 

پاسخ
«اگر فرقي‌ داشت‌ در مسأله‌ و در قانون‌ ذكر مي شد و ديه‌ شكستن‌ يك‌ استخوان‌ همان‌ است‌ كه‌ نقل‌ كرديد واگر استخوان‌ متعدد شكسته‌ شود به‌ طوري‌ كه‌ جنايت‌ متعدد محسوب‌ شود ديه‌ هم‌ متعدد محسوب‌ مي شود.والله‌ العالم .»2
نظريه‌ دوم : بعضي‌ از فقهاء اين‌ مورد را عرفا از مصاديق‌ شكستن‌ واحد محسوب‌ نموده‌ و براي‌ مجموع شكستگي‌ استخوان‌ درشت ني‌ و نازك ني‌ يك‌ ديه‌ لازم‌ مي دانند، به‌ عنوان‌ نمونه‌ دو استفتاء در اين‌ رابطه‌ به‌ شرح زير است :

 

سؤال
در ساق‌ پا و ساعد دست‌ دو استخوان‌ به‌ نام هاي‌ درشت ني‌ و نازك ني‌ وجود دارد، چنانچه‌ با يك ضربه ، هر دو استخوان‌ شكسته‌ شود. آيا براي‌ هر دو يك‌ ديه‌ واجب‌ است‌ يا براي‌ هر كدام‌ يك‌ ديه‌ لازم است ؟

 

پاسخ
«در فرض‌ سؤال‌ كه‌ شكستگي‌ در يك‌ عضو و با يك‌ ضربه‌ ايجاد شده‌ است ، يك‌ ديه‌ لازم‌ است‌ كه‌ اگربهبودي‌ كامل‌ پيدا كند 100 دينار مي باشد، البته‌ احتياط خصوصا نسبت‌ به‌ ساعد اين‌ است‌ كه‌ مصالحه‌ كنند.»3

 

سؤال
پاي‌ انسان‌ و همين‌ طور دست‌ انسان ، هر يك‌ از دو استخوان‌ به‌ نام هاي‌ درشت ني‌ و نازك ني‌ (زنداعلي‌ و زند اسفل ) تشكيل‌ شده‌ است . هرگاه‌ در يك‌ محل‌ هر دو استخوان‌ مذكور بشكند آيا اين شكستگي‌ يكي‌ محسوب‌ مي شود يا دو تا؟

 

پاسخ
«در فرض‌ مزبور يك‌ شكستگي‌ محسوب‌ مي شود مگر آن‌ كه‌ به‌ تدريج‌ و جدا جدا بشكند كه‌ ظاهرا دوشكستگي‌ محسوب‌ است‌ و در هر صورت‌ احتياط به‌ مصالحه‌ شود.»4
اما در مورد تعيين‌ ارش‌ (علاوه‌ بر ميزان‌ ديه ) پاسخ‌ منفي‌ است‌ زيرا طبق‌ ماده‌ 442 ق .م .ا هرگاه‌ شكستگي استخوان‌ بدون‌ عيب‌ بهبود يابد فقط ديه‌ خواهد داشت .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image