به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

ديه‌ شكستگي‌ دنده‌ها

 

ديه‌ شكستگي‌ دنده‌ها

متن سئوال

 

با عنايت‌ به‌ اين‌ كه‌ ماده‌ 437 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مقرر مي دارد: «ديه‌ هريك‌ از دنده هايي‌ كه‌ درپهلوي‌ چپ‌ واقع‌ شده‌ است‌ و محيط به‌ قلب‌ مي باشد 25 دينار و ديه‌ هريك‌ از ساير دنده ها ده‌ دينارمي باشد» از طرفي‌ ماده‌ 442 قانون‌ فوق‌ مقرر مي دارد: «ديه‌ شكستن‌ استخوان‌ هرعضوي‌ كه‌ براي‌ آن عضو ديه‌ معين‌ است‌ خمس‌ آن‌ مي باشد» از ظاهر اين‌ دو استنباط مي شود كه‌ درصورت‌ شكستن دنده هاي‌ محيط به‌ قلب‌ و معيوب‌ جوش‌ خوردن‌ ديه‌ 8/125 دينار است‌ و ديه‌ شكستن‌ دنده هاي‌ غيرمحيط به‌ قلب‌ 2/5 دينار است‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ ديه‌ شكستن‌ دنده‌ بسيار كم‌ مي شود.
بفرماييد: 25 دينار (براي‌ دنده هاي‌ محيط به‌ قلب ) و 10 دينار (براي‌ دنده هاي‌ غير محيط) ديه‌ خوددنده‌ مي باشد و يا ديه‌ شكستن‌ دنده ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

با مراجعه‌ به‌ كتب‌ فقهي ، ديه‌ معين‌ شده‌ در ماده‌ 437 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ در خصوص‌ دنده ها مربوط به شكستگي‌ دنده ها است‌ و در موضوع‌ سؤال ، موردي‌ براي‌ اعمال‌ ماده‌ 442 ق .م .ا. نيست . در ادامه‌ به‌ برخي‌ ازمتون‌ فقهي‌ و فتاواي‌ فقهاي‌ معاصر اشاره‌ مي شود.
در فقه الرضا1 و الجامع‌ للشرايع 2 آمده‌ است :
«و في الاضلاع‌ فيما خالط القلب‌ اذا كسر منها ضلع‌ فديته‌ خمسه‌ و عشرون‌ دينارا... و في الاضلاع‌ مما يلي العضدين‌ ديه‌ كل‌ ضلع‌ عشره‌ دنانير اذا كسر...»
محقق‌ حلي‌ (ره )3 و شهيدين‌ رحمه الله‌ عليهما4 نيز آورده اند:
«في الاضلاع‌ مما خالط القلب‌ لكل‌ ضلع‌ اذا كسرت‌ خمسه‌ و عشرون‌ دينارا و فيها ممايلي‌ العضدين‌ لكل ضلع‌ اذا كسرت‌ عشره‌ دنانير.»
صاحب‌ جواهر (ره )5 بعد از نقل‌ كلامي‌ كه‌ از مرحوم‌ محقق‌ گذشت ، آورده اند كه‌ ابن‌ حمزه‌ و ابن‌ ادريس‌ وفاضل‌ و شهيدين‌ و فقهاي‌ ديگر بر اين‌ حكم‌ تصريح‌ كرده اند و در اين‌ مسأله‌ در بين‌ فقها خلافي‌ نيافته ام .
چنانچه‌ ملاحظه‌ مي شود فقهاي‌ بزرگ‌ تصريح‌ فرموده اند كه‌ بيست‌ و پنج‌ دينار، براي‌ شكستگي‌ هر يك‌ ازدنده هاي‌ محيط بر قلب ، و ده‌ دينار براي‌ شكستگي‌ ديگر دنده ها مي باشد و بنابر نقل‌ مرحوم‌ صاحب‌ جواهر دراين‌ حكم‌ مخالفي‌ يافت‌ نشده‌ است .
همانگونه‌ كه‌ بعضي‌ از بزرگان 6 فرموده اند مستند اين‌ حكم ، روايت‌ آمده‌ در كتاب‌ ظريف‌ است‌ كه‌ در آن روايت‌ نيز تصريح‌ شده‌ است‌ كه‌ اين‌ مقدار از ديه‌ به‌ جهت‌ شكستگي‌ دنده ها مي باشد:
«عده‌ من‌ اصحابنا عن‌ سهل‌ بن‌ زياد عن‌ الحسن‌ بن‌ ظريف‌ عن‌ ابيه‌ ظريف‌ بن‌ ناصح‌ قال : حدثني‌ رجل‌ يقال له‌ عبدالله‌ بن‌ ايوب‌ قال : حدثني‌ ابو عمرو المتطبب‌ قال : عرضته‌ علي‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : افتي‌ اميرالمؤمنين (ع )... و في الاضلاع‌ فيما خالط القلب‌ من‌ الاضلاع‌ اذا كسر منها ضلع‌ فديته‌ خمسه‌ و عشرون‌ دينارا... وفي الاضلاع‌ ممايلي‌ العضدين‌ ديه‌ كل‌ ضلع‌ عشره‌ دنانير اذا كسر...»7
فقها عظام‌ معاصر نيز بر همين‌ اساس‌ فتوي‌ داده اند كه‌ فتاوي‌ بعضي‌ از آنها در ذيل‌ مي آيد:
حضرت‌ امام‌ (ره ) مي فرمايد:
«الاقوي‌ في الاضلاع‌ التي‌ تحيط بالقلب‌ من‌ الجانب‌ الأيسر في كل‌ منها خمسه‌ و عشرون‌ و اما في‌ غيرهافالاحتياط بالصلح‌ لايترك‌ سيما بالنسبه‌ الي‌ ما يجاور المحيط بالقلب‌ في‌ جانب‌ الأيمن‌ و ان‌ كان‌ القول‌ بعدم وجوب‌ الزائد علي‌ عشره‌ دنانير في‌ غيرالضلع‌ المحيط لايخلو من‌ قرب .»8
آيت‌ الله‌ العظمي‌ خوئي‌ (ره ) مي فرمايند:
«في‌ كسر كل‌ ضلع‌ من‌ الاضلاع‌ التي‌ خالط القلب‌ خمسه‌ و عشرون‌ دينارا... و في‌ كسر كل‌ ضلع‌ من‌ الاضلاع التي‌ تلي‌ العضدين‌ عشره‌ دنانير9...»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ خوانساري‌ مي فرمايند:
«ديه‌ كسر الضلع‌ خمسه‌ و عشرون‌ دينارا ان‌ كانت‌ مما يخالط القلب‌ و عشره‌ دنانير ان‌ كان‌ مما يلي العضدين .»10

 

سؤال
شخصي‌ كاسب‌ در مغازه‌ خود نشسته‌ بوده‌ و ديگري‌ از روي‌ عمد با داشتن‌ كينه‌ قبلي‌ به‌ مغازه وي‌ وارد شده‌ و بدون‌ هيچگونه‌ گفتگو و دليلي‌ بر آن‌ شخص‌ كاسب‌ حمله‌ كرده‌ و او را مضروب مي نمايد به‌ طوري‌ كه‌ در اثر ضربات‌ وارده‌ بر وي ، يك‌ دنده‌ پهلوي‌ او و يك‌ دندان‌ مشاراليه‌ شكسته مي شود، خواهشمند است‌ حكم‌ ديه‌ وارده‌ را طبق‌ موازين‌ شرع‌ بيان‌ فرماييد؟11

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدمحمدرضا گلپايگاني‌ (ره )
ديه‌ هر يك‌ از دنده هايي‌ كه‌ محاذي‌ قلب‌ است‌ بيست‌ و پنج‌ دينار است‌ و ديه‌ بقيه‌ دنده ها هر يك‌ ده‌ دينار وديه‌ دوازده‌ دندان‌ جلوي‌ كه‌ شش‌ دندان‌ بالا و شش‌ دندان‌ پايين‌ باشد هر يك‌ پنجاه‌ دينار و هر دينار يك‌ مثقال شرعي‌ طلاي‌ مسكوك‌ است‌ و هر مثقال‌ شرعي‌ سه‌ ربع‌ مثقال‌ صرافان‌ يعني‌ هجده‌ نخود است‌ و چنانچه‌ نزاع موضوعي‌ در بين‌ باشد محتاج‌ به‌ مرافعه‌ شرعيه‌ است .
نتيجه
بنابر آنچه‌ گذشت‌ به‌ خوبي‌ روشن‌ است‌ كه‌ حكم‌ آمده‌ در ماده‌ 437 ق .م .ا مطابق‌ با نص‌ كلام‌ معصوم‌ (ع ) ومتون‌ فقهي‌ فقهاي‌ عظام‌ مربوط به‌ شكستگي‌ دنده ها مي باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image